Legislativa

Paušální náhrada zaměstnavatelům za zpracování srážek ze mzdy

3. 1. 2022
Zpracování mezd a četnictví

Od nového roku mají plátci mzdy možnost zúčtovat si paušální finanční částku za zpracování srážek ze mzdy. Zaměstnavatelé tak získají alespoň částečnou kompenzaci nákladů, které jim vznikají v souvislosti s výkonem rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy podle občanského soudního řádu.

Plátce mzdy má tedy nárok na paušální náhradu nákladů za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy povinného. Náklady plátce mzdy se považují za náklady výkonu rozhodnutí. Jestliže plátce mzdy provádí zároveň srážky k vydobytí několika pohledávek vůči témuž povinnému, náleží mu tato náhrada nákladů pouze jednou. Paušální náhradu si plátce mzdy srazí z první třetiny zbytku čisté mzdy před všemi ostatními pohledávkami a tuto částku si ponechá.

Výše paušální náhrady je stanovena vyhláškou na max. 50 Kč. Paušální náhrada se týká pouze exekucí, které byly zahájeny po účinnosti novely zákona, tedy po 1.1.2022.

Jak nastavit paušální srážku v ABRA Gen

V ABRA Gen je možné situaci vyřešit přes opakované srážky. Nemusíte tak myslet na zadávaní srážky na paušální náhradu nákladů každý měsíc. V agendě Opakované srážky je potřebné založit novou opakovanou srážku druhu Ostatní srážky (případně si vytvořit jiný druh srážky, který se sráží z první třetiny, tzn. Základní typ: „Všeobecná“). Následně zadejte položky Srážet odDatum nabytí právní mociDatum doručení prvnímu plátci. Pokračujte zadáním sumy PředepsánoPeriodicita: „1“ a zaškrtnutím voleb Interní srážka a Srážet i z dohod. Prioritu srážek nastavte na hodnotu „0“, čímž docílíte stržení částky jako první v pořadí.

Nastavení automatických srážek ze mzdy