O produktech

Plnohodnotné EDI v systému ABRA Gen posouvá digitalizaci na novou úroveň

23. 1. 2023
Elektronická komunikace EDI

V rámci verze informačního systému ABRA Gen 22.2 jsme ve spolupráci s firmou GRiT významně vylepšili EDI. Modul sloužící k automatizaci obchodní komunikace je nyní přímo součástí systému a nově umožňuje, abyste si doklady automaticky vyměňovali s odběrateli i dodavateli. Díky tomu vám modul EDI ušetří ještě více práce než doposud.

S očekávanou ekonomickou krizí firmy hledají další způsoby, jak ušetřit nebo zefektivnit práci. Jednou z častých cest je zavádění standardu EDI pro elektronickou výměnu dokladů, který automatizuje obchodní komunikaci. I EDI ale může mít různé podoby a ne všechny firmy dokážou plně využít jeho potenciál.

EDI přímo součástí informačního systému

Většina podnikových informačních systémů na českém trhu pracuje s doklady (nejčastěji objednávkami, fakturami a dodacími listy) ve formátu EDI prostřednictvím softwarového můstku, který vyžaduje neustálý import, export a konverzi jednotlivých dokladů. Laicky řečeno jde o překladač, který sice převádí doklady z EDI formátu a do něj, ale nedokáže jejich tok tak dobře automatizovat.

Informační systém ABRA Gen má nyní plnohodnotné EDI řešení implementované přímo v jádru systému. Není tedy třeba doklady ručně importovat, exportovat ani převádět – ABRA Gen s nimi rovnou pracuje ve formátu EDI a okamžitě v reálném čase je přijímá i odesílá. Řešení zvládá příjem i vystavování všech běžně používaných dokladů, je proto užitečné pro odběratele i dodavatele.

V praxi to znamená, že pokud vám například přijde od dodavatele EDI faktura, ABRA Gen ji automaticky založí, spáruje s odpovídající objednávkou vydanou a případně provede další kroky, které jsou v rámci procesu nastaveny - odpadá tedy ruční zakládání a párování. Samozřejmě vždy záleží na pravidlech, která si kdykoliv nastavíte.

Výhody EDI modulu v systému ABRA Gen

Modul EDI je nyní po aktualizaci a integraci do jádra ERP plně připravený na nasazení v kterékoliv firmě a lze jej upravit na míru vašim potřebám. Dříve šlo o samostatný katalogový  doplněk s mnoha omezeními, dnes je plnohodnotným EDI řešením pro dodavatele i odběratele, které dalece převyšuje původní modul i webové rozhraní webEDI.

Využití nového modulu EDI vám ušetří obrovské množství času. Již nebudete muset stahovat doklady, ručně zpracovávat objednávky nebo například přepisovat do systému položky z přijaté faktury – EDI na základě vámi stanovených pravidel tyto a další podobné úkony zcela automatizuje. A s minimální chybovostí.

Příprava nebo zpracování jednoho dokladu trvá člověku obvykle kolem 10 minut, na 100 dokladech měsíčně tak můžete ušetřit více než 16 hodin práce, které lze věnovat činnostem s vyšší přidanou hodnotou. Navíc máte nad jednotlivými doklady větší přehled, protože se vám v ERP automaticky přiřazují k obchodním případům.

Ovládání modulu EDI je intuitivní a stejné jako u všech dalších modulů ABRA Gen. Zaměstnanci se tak nemusí učit pracovat se systémem třetí strany nebo se přihlašovat do webového rozhraní, ale vše řeší přímo v prostředí ABRA Gen.

Pravidelná aktualizace a další rozšiřování

Jelikož je nyní EDI modul přímo součástí jádra systému, bude také jednodušší jej pravidelně aktualizovat a kontinuálně rozvíjet.

Modul umí pracovat se všemi základními EDI zprávami:

  • objednávky (ORDERS),
  • avíza o odeslání zboží (DESADV)
  • a faktury (INVOIC).

Postupně se budou integrovat další zprávy, od jednoduchých COMDIS (obchodní námitka) nebo APERAK (potvrzení o převzetí zprávy aplikací) až po pokročilé zprávy typu RECADV (potvrzení příjmu zboží) nebo INVRPT (přehled zásob). ERP pak bude výhodné napojit na WMS a pro ještě větší efektivitu sdílet informace mezi podnikovým a skladovým systémem.

„Díky novému řešení je možné v budoucnu jednoduše a rychle zapojit do EDI další odběratele a dodavatele,“ dodává Marek Drahuský, Executive Manager of Logistics Center firmy ABRA Software.

„Na začátku byla společná vize ABRA Software a GRiTu v podobě plně integrovaného řešení, které firmám v náročné době pomůže automatizací procesů dále zefektivnit provoz a snížit náklady. To se podařilo díky jedinečnému spojení znalostí a zkušeností našich týmů napříč odbornostmi,“ hodnotí spolupráci Rostislav Brzobohatý, Partner Channel Manager z GRiTu.

Jak nový EDI modul získat

Nový, samostatně licencovaný, modul je součástí systému ABRA Gen. ABRA Software ve spolupráci s GRiTem vylepšila a zpřesnila také dokumentaci a servisní podporu. Funkčnost původního modulu zatím nebyla ovlivněna, ale doporučujeme co nejdříve přejít na novou verzi.

V případě zájmu o nový EDI modul kontaktujte svého obchodního zástupce, který vám sdělí veškeré informace, nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře.

Máte zájem o elektronickou komunikaci EDI v ABRA Gen?

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ