Aktuality

Podání Přehledu o výši pojistného od mzdového období 9/2020

2. 10. 2020
Měsíční vyúčtování mezd

ČSSZ od 1. 10. 2020 mění podmínky podání Přehledu o výši pojistného z důvodu ukončení programu Antivirus C.

Změna zahrnuje návrat k původním formátům datových souborů, implementovaným v exportu „Přehled o výši pojistného 2019“. Při online podání ze systému ABRA Gen je nutné opět použít GovTalk obálku kategorie dokumentů PVP16.

  • Ve verzi ABRA Gen 20.2.2 postačí aplikovat automatickou aktualizaci, která export „Přehled o výši pojistného 2019“ (v agendě Mzdové listy) opět zviditelní.
  • Ve verzi 20.1.5 je nutné nejprve nainstalovat ServicePack č. 12 obsahující opravu kategorie dokumentů PVP16. (ServicePack stáhne administrátor ze Zákaznického portálu, popis instalace je součástí balíčku.) Následně je zapotřebí aplikovat automatickou aktualizaci, která zviditelní export „Přehled o výši pojistného 2019“.
  • Do starších verzí (20.1.2 a nižších) opravu neuvolňujeme a doporučujeme provést update. V případě, že update není možné realizovat a máte možnost podání odeslat datovou schránkou nebo přes portál e-Podání, v dialogu s nabídkou exportů zatrhněte volbu „Bez ohledu“ (vpravo nahoře) a vyberte export „Přehled o výši pojistného 2019“.
Nastavení přehledu o výši pojistného

Ukončení programu Antivirus C

(platí pro všechny verze 20.x)

Automatická aktualizace nastaví globální proměnnou S_SPCoVidOdp „Uplatnit odpuštění pojistného na SP (zam-tel)“ od 1. 9. 2020 na hodnotu „Ne“, aby se při výpočtu mezd od září 2020 neuplatňovalo prominutí a odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele se uplatnil v plné výši.

Upozornění:

Pokud jsou již mzdové listy vypočteny s prominutím SP, je po změně nastavení globální proměnné (aplikaci aktualizace) zapotřebí mzdové listy znovu přepočítat!