Podklady pro Měsíční vyúčtování náhrad mezd pro finanční příspěvek v programu Antivirus

1. 5. 2020
Měsíční vyúčtování mezd

MPSV doposud nedodalo jasnou metodiku, jak vykázat náhrady za svátky v Měsíčním vyúčtování náhrad mezd. Na jejich vyjádření čekáme, budeme je dále analyzovat a informovat vás.

Pokud bude možné v programu Antivirus o náhrady za svátek žádat, tedy pokud bude potřeba do vyplacených náhrad v podkladu Měsíčního vyúčtování náhrad mezd náhrady za svátky započíst, je v současné verzi programu možno postupovat následovně:

Zadat náhrady za svátky ne standardním způsobem, ale stejně jako ostatní náhrady z důvodu překážek na straně zaměstnavatele, tedy:

  • Ve Mzdovém listě dílčím do definovatelného formuláře „Náhrady“ do položek:
    • Hodiny náhrady při ostatních překážkách – vypočte se náhrada ve výši 100 % hodinového průměru na náhrady
    • Hodiny náhrady procentem průměru a procento – vypočte se náhrada ve výši zadaného procenta hodinového průměru na náhrady
  • Nepřítomnostech s použitím druhu Nepřítomnosti: PVP (Placené volno) - vypočte se náhrada ve výši 100 % hodinového průměru na náhrady

Aby se nespočetla standardní náhrada za svátky a svátky nebyly ve mzdách započteny dvakrát, je nutné pro výpočet mezd v měsících se svátky, v kterých platí koronavirová opatření a za které je lze žádat finanční příspěvek (duben, květen 2020), nastavit, že se svátek nemá proplácet. Existují dvě možnosti:

  1. V agendě Pracovních poměrů u zaměstnanců, za které budete o finanční příspěvek žádat položku „Způsob výpočtu náhrady za svátek při měsíční mzdě na „Nepočítat“.
  2. V případě, že v agendě Pracovních poměrů je v položce „Způsob výpočtu náhrady za svátek při měsíční mzdě“ zadáno „Dle nastavení GP“, pak nastavit globální proměnnou S_SvTyp na „Nepočítat“.

!Upozornění

Po ukončení opatření v souvislosti s epidemií koronaviru je nutné nastavit výpočet náhrad za svátky v Pracovních poměrech opět tak, jak byly nastaveny původně.