Aktuality

Podnikatelská inspirace v Baťově Zlíně

20. 9. 2012

FÓRUM INSPIRACE, nezisková konference, na které významné osobnosti českého podnikatelského prostředí sdíleli své zkušenosti a znalosti s veřejností, proběhla ve dnech 13. a 14. září 2012 v novém Kongresovém centru ve Zlíně.

V letošním prvním ročníku Fóra INSPIRACE kraloval odkaz Tomáše Bati. Přednášky byly rozděleny do několika samostatných bloků, které se věnovaly různým pohledům na podnikatelské činnosti a řízení firem. Prolínali se myšlenky z aktuálního podnikatelského prostředí s inspirativním pohledem Baťovy slavné soustavy řízení.

Na Baťův odkaz navázali přednášející, kteří se bez nároku na honorář podělili o své zkušenosti a netradičním způsobem popsali svou cestu za svým podnikatelským úspěchem. Sérií přednášek a moderovanými diskusemi prováděl Jaroslav Řasa ze společnosti ABRA Software, velký obdivovatel Baťova odkazu. O své know-how se ve dvoudenním programu s účastníky podělili:

 • PETR SÝKORA (PAPIRUS, DOBRÝ ANDĚL)
 • JAN DVOŘÁK (SIKO KOUPELNY)
 • EVA JIŘIČNÁ (EVA JIRICNA ARCHITECTS)
 • ZDENĚK MIKULANDA (ZM@P)
 • MARTIN JIRMANN (ABRA SOFTWARE)
 • MIROSLAV HOFMAN (2N TELEKOMUNIKACE)
 • PETR SEDLÁČEK (MONDI ŠTĚTÍ)
 • JAROSLAV SEIFERT (JASEKA)
 • JIŘÍ JABŮREK (BARUM CONTINENTAL)
 • JANA BUDÍKOVÁ (TCHIBO, JBC CONSULTING)
 • RADIM HORÁK (IKEA)
 • VÁCLAV NOVÁK (krizový manažer ČSA, VÍTKOVICE a v dalších podnicích)
 • ZDENĚK POKLUDA (UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ)

„Fórum INSPIRACE potvrdilo, že Baťovy myšlenky jsou stále živé, v praxi často aplikované a pro ostatní inspirativní,“ tvrdí Jaroslav Řasa ze společnosti ABRA Software, která konferenci pořádala. „Účastníci konference si z přednášek a doprovodného programu odnesli nejen inspiraci pro své vlastní podnikání, ale také limitovaný reprint unikátní knihy Průmyslové město, kterou spolupracovníci Jana Antonína Bati sepsali v roce 1939. Od té doby nikdy nevyšla. Je to unikát,“ pokračuje Jaroslav Řasa. „Dostávali ji mladí baťovci, když byli Baťou vysláni do ciziny zakládat celá průmyslová města. Je v ní vlastně kompletní návod, jak to udělat.“

V závěru samotné konference proběhla moderovaná diskuse s pamětníky Baťovy školy práce, kteří se podělili o vzpomínky na život plný osobních příležitostí a výzev, ale také kázně a přísných pravidel. Zájem obecenstva o zkušenosti Baťovců vyvolal lavinu dotazů a ukázal tak na aktuálnost historického odkazu v dnešním podnikání.

Fórum INSPIRACE bylo určeno především podnikatelům a vedoucím pracovníkům se zodpovědností za rozvoj podniku z řad SMB firem, ale i živnostníků či větších firem. Příležitost však dostali i vysokoškolští studenti, kteří za symbolické vstupné mohli shlédnout všechny přednášky i moderované diskuse.

Další ročník se chystá na podzim roku 2013 a bude se věnovat více praktickému využití poznatků z oblastí, jako jsou např. organizační uspořádání, rozpočty a finanční samostatnost oddělení, tok peněz a jeho dělba ve firmě, výkonové/kvalitativní statistiky, kontinuální firemní předpoklady a plány včetně predikce cash-flow, osobní plány, mzdová motivace a řízení její změny, financování podniku zaměstnanci a další.

ABRA Software dlouhodobě podporuje podnikatelské prostředí a oblast vzdělávání. Patří mezi zakladatele soutěže o nejlepší diplomovou práci „Diplomová práce roku“, podporuje projekty bojující za zlepšení kvality vzdělávání a podnikání v České republice a na Slovensku. Jako organizátor Fóra INSPIRACE si klade za cíl podporovat tradiční česko-slovenskou manažerskou školu a férové podnikatelské prostředí.

Fórum INSPIRACE mediálně podpořilo vydavatelství Economia se svými tituly Ekonom a Hospodářské noviny, dále pak luxusní dvouměsíčníky Culinary art of living a Business Woman.

Program konference a další podrobné informace najdete na www.forum-inspirace.cz

Pamětníci Baťovy školy práce se rádi podělili o své vzpomínky