Blog

Podpora inovací v malých a středních podnicích

11. 5. 2023
Digitalizace firmy v ERP

Jedním z prvních finančních opatření Inovační strategie České republiky 2019 – 2030 je program na podporu inovací The Country For The Future. Zaměřuje se na podporu digitalizace a usnadnění robotizace, automatizace a prosazování inovací v malých a středních firmách.

Dotace cílí zejména na osobní náklady a provozní náklady, smluvní výzkum, patenty a dále také na stroje a vybavení. Smyslem programu je podpora inovace produktu či výrazná inovace výrobních i jiných procesů ve firmách. V průběhu projektu je třeba inovaci zavést do praxe.

Na co je možné dotaci získat

Kromě inovaci produktů, procesů výroby či poskytování služeb je možné realizovat projekt přinášející významnou organizační inovaci jako je například pořízení nového informačního sytému do firmy. V takovém případě je vhodné vybrat si systém podporující moderní technologie, který dokáže s po implementaci s firmou dále růst. Vyberte si z nabídky našich informačních systémů.

Pokud již ERP systém ABRA využíváte, lze zvážit významnou organizační inovaci v některé z firemních oblastí. Např. inovované metody logistiky, dodávek nebo distribuce jako zavedení čárových kódů nebo pasivních čipů, využití elektronické výměny dat EDI či integraci různých specializovaných systémů.

Příjem žádostí o dotaci končí již 6. června 2023. Podporu ve výši až 20 mil. Kč na 50 % ceny realizace mohou čerpat malé a střední podniky realizující projekty v rámci celé ČR včetně Prahy.

Požádejte o pomoc specialisty

S čerpáním dotací vám pomohou specializované poradenské firmy. V případě čerpání na technologie spojené s našimi ERP systémy vám velmi rádi poskytneme součinnost.