Aktuality

Podpora pro Antivirus - Měsíční vyúčtování vyplacených náhrad mezd

17. 4. 2020
Legislativní balíček

Do systému ABRA Gen jsme přidali funkci pro přípravu formuláře Měsíčního vyúčtování náhrad mezd typu A a B, který se přikládá k žádosti o finanční příspěvek na náhrady mezd v rámci programu Antivirus. Vyúčtování se podává ve formuláři v tabulce Excel.

Funkce v ABRA Gen nabízí přípravu tabulky Excel se soupisem zaměstnanců, kterým byly v daném měsíci vyplaceny náhrady mezd z důvodu překážek na straně zaměstnavatele. Tyto náhrady musí být, jak jsme již informovali, do mzdového listu zadány následujícím způsobem:

  • Ve Mzdovém listě dílčím do definovatelného formuláře „Náhrady“ do položek:
    • Hodiny náhrady při ostatních překážkách – vypočte se náhrada ve výši 100 % hodinového průměru na náhrady
    • Hodiny náhrady procentem průměru a procento – vypočte se náhrada ve výši zadaného procenta hodinového průměru na náhrady
  • Nepřítomnostech s použitím druhu Nepřítomnosti: PVP (Placené volno) - vypočte se náhrada ve výši 100 % hodinového průměru na náhrady

Do výkazu typu A jsou dále připočteny náhrady vyplacené zaměstnavatelem při karanténě zadané v agendě Nemocenských dávek s kódem „KA14“.

Mzdy musí být vypočtené.

Postup přípravy podkladů Měsíčního vyúčtování náhrad mezd:

  1. V agendě Mzdových listů vyberte zaměstnance, kterým byly vyplaceny náhrady mezd z důvodu překážek na straně zaměstnavatele.
  2. Vytiskněte report s názvem „Výkaz Antivirus A nebo Výkaz Antivirus B“, podle toho, kterou přílohu budete k žádosti přikládat.
  3. Zvolte funkci v horní liště tiskového okna vpravo Tisk do souboru (Ctrl+S) a vyberte typ souboru „xlsx“, soubor uložte.
  4. Uložený soubor otevřete v Excelu a jednotlivé sloupce nebo celý seznam zaměstnanců překopírujte* do formuláře Měsíčního vyúčtování náhrad mezd v tabulce Excel. Údaje v hlavičce formuláře doplňte a proveďte případné korekce podkladů. Odešlete podle instrukcí MPSV.

*Poznámka: Při kopírování podkladů označte sloupec/sloupce v podkladech pomocí kláves Ctrl+C a překopírujte do sloupce/sloupců ve formuláři pomocí kláves Ctrl+V.