Aktuality

Pokladní systém ABRA Gen získal certifikaci ČMI

18. 6. 2018
Pokladní systém POS napojený na informační systém

Povinnost certifikovat propojení pokladního systému s vahami vás díky informačnímu systému ABRA Gen nezaskočí. Pokladní systém (POS) ABRA Gen splňuje všechny požadavky Českého metrologického institutu a lze jej certifikovaně připojit k vahám s neautomatickou činností (NAWI) určeným k přímému prodeji zákazníkům.

Společnost ABRA Software získala platný certifikát, který ji opravňuje u zákazníků instalovat a certifikovat propojení elektronických vah s pokladním systémem. POS je dodáván jako součást modulů Maloobchodní prodej a Restaurační prodej informačního systému ABRA Gen. ABRA Gen tak splňuje přísná pravidla normy ČSN EN 45501:2015 (Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností) a zároveň splňuje pokyny evropské organizace WELMEC.

Smyslem nových standardů certifikace je omezení rizika nežádoucích zásahů do systému a manipulace s daty, která by mohla poškodit koncového zákazníka. Systém ABRA Gen spolupracuje s většinou NAWI prodávaných v ČR, které komunikují pomocí protokolů Dialog 04 či Nixdorf. ABRA Software je schopen zajistit nejen správné propojení, ale také korektní zobrazení předepsaných údajů na zákaznickém displeji a tištěné účtence.

Nemáte ještě zajištěno certifikované propojení vah s pokladním systémem? Neriskujte pokutu od kontrolora ČMI a kontaktujte naše obchodní oddělení, s nímž si domluvíte návštěvu konzultanta, který nastaví systém ABRA Gen tak, aby vaše propojení POS s NAWI získalo certifikaci od ČMI.