Aktuality

Pomáháme ženám uspět v IT

5. 12. 2019
Hackathon pro Digitální akademii Czechitas

Holky, nebojte se IT. Tato hlavní výzva vzdělávací neziskové organizace Czechitas je společná i nám v ABRA Software. Czechitas svými aktivitami zvyšuje digitální gramotnost u žen a pomáhá absolventkám najít vysněnou práci v oboru. A právě s tím pomáhají holkám ajťáci z ABRA Software.

Parta rozesmátých děvčat zavítala do ABRA Software hned dvakrát. Studentky Digitální akademie Czechitas nejprve v týdnu absolvovaly exkurzi v reálném prostředí naší IT firmy. Představili jsme jim, jak taková IT firma funguje, jaké jsou naše hodnoty, jaké jsou příležitosti v oboru i různé zajímavosti, které IT obor přináší. Studentky se také seznámily s různými profesemi, bez kterých by nebylo možné IT produkt doručit zákazníkům, a získaly cenné zkušenosti pro budoucí kariéru v IT.

Sobota patřila odbornému hackathonu, do kterého se zapojilo více než dvacet studentek. Naši mentoři společně s lektory z Czechitas připravili studentkám testovací data a nelehké zadání, jak je zpracovat. Velmi nás potěšilo nadšení, s jakým se všichni pustili do práce, a když se některému týmu nedařilo najít optimální řešení, pomohli mu zkušení mentoři. Panovala milá a přátelská atmosféra, z niž byla cítit chuť naučit se něčemu novému.

Hackathon pro Digitální akademii Czechitas
Hackathon pro Digitální akademii Czechitas

Digitální akademie se tentokrát zaměřila na hloubkovou analýzu dat. Témata pro hackathon jsme proto vybrali dvě:

  • Online schvalování – týmy měly provést analýzu workflow, jak schvalování probíhá v konkrétní firmě, vyhodnotit efektivita a odhalit problémy a silné stránky. Výsledkem bylo vypracování reportů stavu a z nich vyplývající problematická místa.
  • Organizace výroby – s využitím dat z výrobní firmy týmy vypracovaly metody, jak analyzovat a kategorizovat výrobní operace do skupin a metody, jak pracovat s tisícovkami drobných operací. Vypracovaná analýza ukázala sezónnost výrobků, návaznost operací a další klíčové ukazatele.

Zvítězil tým, který dokázal rychle pochopit, jak s hromadou dat z výroby pracovat, jak je uspořádat a jak je analyzovat, aby report měl výpovědní hodnotu.

"Analyzovali jsme data ze zadání a vyšlo nám, že se v té firmě musejí pěkně flákat,“ potvrdila přátelskou atmosféru jedna z účastnic při prezentaci výsledků svého týmu.