Potvrzení celnice o vývozu zboží mimo EU

18. 3. 2019
Potvrzení celnice o vývozu zboží mimo EU

Vyvážíte zboží mimo území Evropské unie a musíte s úřady řešit osvobození od DPH vašich zahraničních odběratelů? Abyste měli jistotu, že při kontrole ze strany Finančního úřadu budete mít vše v pořádku a plnění bude vykázáno v souladu se zákonem, využijte pro správu dokladů agendu Potvrzení celnice o vývozu v ABRA Gen. Jak na to?

Co vyžaduje zákon

Aby mohlo být zboží vyvážené mimo Evropskou unii osvobozeno od DPH, je podle zákona o dani z přidané hodnoty (zák. číslo 235/2004 Sb, § 66 a 6 33a, písm. a) potřeba získat doklad vydaný celní správou (tzv. rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží do třetí země). Plnění z vydané vývozní faktury však nesmí v přiznání k DPH předcházet datu plnění uvedenému na rozhodnutí celní správy.

Správné označení dokladů v agendě

Aby hodnoty vývozu vstoupily do přiznání k DPH se správným datem, je nutné do vývozní faktury vydané zadat DPH index "VývZbMevd" (toto plnění tedy zůstane mimo evidenci DPH). V agendě Potvrzení celnice o vývozu pak musíte zadat doklad s odpovídajícím datem plnění (uvedeno na rozhodnutí celní správy). Následně vyberete DPH index „VývZboží“, který vstupuje do řádku 22 přiznání k DPH podle správného data plnění.

Přiřazení dokladů k fakturám

Každé rozhodnutí celní správy o vývozu zboží do země mimo EU může být zadáno k jedné či více konkrétním vydaným fakturám. Nový doklad lze vytvořit v agendě Potvrzení celnice o vývozu dvěma způsoby:

  • samostatně tlačítkem „Nový“ – nový doklad se vytvoří bez vazby na jednotlivé faktury
  • rozšířenou volbou tlačítka „Nový“ -> „Nový podle Faktury vydané“ – nový doklad se vytvoří s vazbou na konkrétní fakturu nebo více faktur

Více informací naleznete v online nápovědě.