Pracujte s daty z ABRA Gen online v excelovských tabulkách

20. 5. 2019
Excelovská tabulka s daty z informačního systému

Většina manažerů si běžně vytváří nejrůznější plány a modely ve vlastních excelovských tabulkách. Jak ale do takových tabulek rychle dostat aktuální údaje z různých firemních agend? Neztrácejte čas se zdlouhavými exporty dat a nastavováním formátů a místo toho pracujte s daty z informačního systému ABRA Gen v reálném čase, vzdáleně přes internet a bezpečně. To vše vám umožní sada funkcí pro MS Excel.

Funkce pro MS Excel využívají pro online komunikaci s ABRA Gen rozhraní API. Data tak máte k dispozici kdykoliv a z jakéhokoliv zařízení připojeného k internetu. Připojení přes API respektuje vaše přihlašovací údaje a přístupová práva, což zaručuje, že se k datům nedostane žádná nepovolaná osoba.

Pro každou funkci jsme pro vás připravili vzorový Excelovský list s makry, který obsahuje jednoduchou tabulku s předvyplněnými API dotazy. S tabulkou pracujete, jak jste v Excelu zvyklí. Pokud upravíte v buňce výpočet pomocí ABRA funkce, dojde ihned k přepočtu s příslušnou aktuální hodnotou získanou z ABRA Gen. V úvodu tabulky najdete rovněž tlačítko „Přepočítat“, které aktualizuje všechny údaje v tabulce.

Tabulka s funkcí AbraTurnover
Tabulka s funkcí AbraTurnover

Funkce pro MS Excel jsou dostupné od verze 19.2. Do balíčku jsme pro vás připravili 10 funkcí, které umí získat hodnoty z různých agend systému ABRA Gen. Podívejte se, s jakými údaji lze v Excelu rychle pracovat:

AbraTurnover

Obrat účtu pracuje s řádkem tabulky účetního deníku a umožňuje získat hodnoty podle data, příslušného střediska, zakázky, obchodního případu, projektu a firmy.

AbraBalance

Zůstatek účtu pracuje s řádkem tabulky účetního deníku a umožňuje získat hodnoty podle data a příslušného středisko.

AbraStock

Stav skladu pracuje s řádkem skladového dokladu, přičemž dle typu informace vrací počet nebo skladovou cenu. Umožňuje získat hodnoty podle data, skladového menu, skladového typu, skladové karty a skladu.

AbraMove

Skladové pohyby pracují s řádkem skladového dokladu a dle typu informace vrací počet nebo skladovou cenu. Umožňuje získat hodnoty podle data, skladového menu, skladového typu, skladové karty, skladu, střediska, zakázky, obchodního případu, projektu a firmy.

AbraSale

Prodej pracuje s řádkem skladového dokladu a dle typu informace vrací počet nebo prodejní cenu bez DPH. Umožňuje získat hodnoty podle data, skladového menu, skladového typu, skladové karty, skladu, střediska, zakázky, obchodního případu, projektu a firmy.

AbraReceivable

Pohledávky pracují s hlavičkou faktury vydané a dle typu informace vrací částku celkem, zaplaceno, dobropisováno nebo nezaplaceno. Umožňují získat hodnoty podle data vystavení, data splatnosti a firmy.

AbraPayable

Závazky pracují s hlavičkou faktury přijaté a dle typu informace vrací částku celkem, zaplaceno, dobropisováno a nezaplaceno. Umožňují získat hodnoty podle data vystavení, data splatnosti a firmy.

AbraDepreciation

Odpisy pracují s kartou majetku a dle typu informace vrací odpisy účetní nebo daňové. Umožňují získat hodnoty podle typu majetku, odpisové skupiny, umístění, odpovědné osoby a střediska odpisů.

AbraAsset

Stav majetku pracuje s kartou majetku a dle typu informace vrací pořizovací cenu nebo zůstatkovou cenu účetní či daňovou. Umožňují získat hodnoty podle typu majetku, odpisové skupiny, umístění, odpovědné osoby a evidenčního střediska.

AbraPayroll

Zaměstnanci a mzdy pracují s údaji z dílčího mzdového listu a dle typu informace vrací počet mzdových listů, úvazky v hodinách, fond pracovní doby, odpracovanou dobu nebo hrubou mzdu. Umožňují získat hodnoty podle mzdového období, typu pracovního poměru a střediska.

Funkce pro MS Excel umožňují tvořit vlastní grafy
Funkce pro MS Excel umožňují tvořit vlastní grafy