Pracujte s eNeschopenkami efektivně

9. 1. 2020
eNeschopenka v informačním systému

Zjednodušení toku informací, možnost automatizace a omezení chyb. To všechno přináší zaměstnavatelům elektronické zpracování dočasné pracovní neschopnosti, tzv. eNeschopenky. Nový systém od 1. ledna 2020 významně urychluje komunikaci mezi lékařem, zaměstnavatelem a ČSSZ.

Hlavní změny a nové povinnosti zaměstnavatele:

  • Zmizí papírové neschopenky. Zaměstnavatel pracuje s doklady výhradně elektronicky.
  • Po 14 dnech trvání neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat ČSSZ elektronickou přílohu k žádosti o dávku.
  • Do přílohy k žádosti o dávku zaměstnavatel nově uvádí informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat.
  • Při skončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatel pošle hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

Zaměstnavatel bude mít po přihlášení na e-Portál ČSSZ k dispozici služby, které mu poskytnou detailní informace k dočasné pracovní neschopnosti každého zaměstnance i souhrnný přehled všech práce neschopných zaměstnanců. Výstup s detailními informacemi o jednotlivém případu dočasné pracovní neschopnosti bude možné uložit jako PDF soubor podepsaný elektronickou pečetí. Zprávy o pracovní neschopnosti zaměstnanců mohou být zasílány také do datové schránky. Lze je taktéž načíst přes kanál VREP/APEP, avšak oproti stávající komunikaci s OSSZ potřebujete navíc komerční certifikát, kterým budou zašifrována data v odpovědi ČSSZ.

Automatizace eNeschopenek v ABRA Gen

Informační systém ABRA Gen umožňuje načítat eNeschopenky dvěma způsoby:

  1. Všechna dostupná e-Podání o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavatele přes kanál VREP/APEP.
  2. XML soubory poslané zaměstnavateli z e-Portálu do datové schránky, následně uložené do centrálního úložiště eNeschopenek.

Systém na základě ověřené notifikace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti automaticky založí záznam do agendy Nemocenských dávek. V případě notifikace o prodloužení nebo ukončení neschopnosti systém doplní příslušné záznamy pro výpočet náhrady mzdy a připraví nezbytné podklady pro případnou žádost o nemocenské dávky a hlášení zaměstnavatele.

Podpora eNeschopenek v ABRA Gen bude dostupná od legislativní verze 20.0.3 pro rok 2020.