Právo na soukromí máme všichni

20. 11. 2017

Často ani nevnímáme, kolik informací o nás nebo našich blízkých vysíláme do okolního světa. Dokud nedojde k jejich zneužití, ani nás nenapadne, jaké škody mohou být napáchány na našem bezpečí, dobrém jméně, majetku či zdraví. Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů mnozí vnímají jen jako další výmysl a úřednickou šikanu, ale jeho smyslem je chránit jednu z nejcennějších věcí, které každý z nás má – soukromí.

S platností nového evropského nařízení GDPR se zpřísní požadavky na ochranu osobních údajů. Nová pravidla se dotknou všech – od institucí či velkých firem po malé živnostníky – zkrátka všech, kteří nakládají s osobními údaji. Některé nároky či postihy se mohou zdát až zbytečně tvrdé, ale je to vlastně optický klam – tak nějak totiž vypadá kontrast mezi opravdu chráněnými daty a současnou poměrně benevolentní úpravou, která nám příliš skutečné ochrany neposkytuje. Ve srovnání s některými evropskými zeměmi v tomto ohledu dokonce spíše zaostáváme. To, co tedy například v Německu či Švýcarsku považují jen za zpřesnění pravidel a vítají jako potřebný krok k vlastnímu bezpečí, u nás je mnohdy vnímáno jen jako další otravné papírování. Možná je tedy načase podívat se na ochranu osobních údajů z nové perspektivy.

Příklady zneužití osobních informací jsou natolik závažné, že není namístě ochranu podceňovat. Až doteď byla tato problematika řešena více méně jen na lokální úrovni a často se zdálo nemožné dovolat se třeba jen odhlášení nevyžádané pošty. S rostoucí mírou mobility osob i informací nejen v rámci Evropy roste také potřeba regulovat a hlídat, kdo a jak s našimi údaji zachází. Koneckonců, každý podnikatel, marketér, manažer, mzdový účetní, zkrátka každý z nás je zároveň také osobou, jejíž soukromí si zaslouží respekt a ochranu.

Věk internetu a globalizace jsou pro byznys skvělé – otevírají nové možnosti a dovolují překonávat hranice, jako kdyby ani neexistovaly. To, co na jedné straně přináší výhody, může na straně druhé představovat hrozbu. Nikdo z nás jistě nechce, aby se citlivé informace o něm či jeho blízkých nekontrolovatelně pohybovaly po světě a mohly být kýmkoliv po libosti využívány či dokonce zneužívány, aniž bychom měli možnost se bránit.

GDPR možná není šťastně komunikováno a s jeho zavedením můžeme očekávat mnohé nepříjemnosti či další administrativu, ale věřme, že nová ochrana osobních údajů přichází právě včas. Jakmile se všechny firemní procesy, používané informační systémy a nástroje sladí s novými požadavky, budou pro nás nová pravidla zakrátko zcela samozřejmá, a naopak nám pomohou otevřít se světu, aniž bychom si museli hlídat záda.

„V našem oboru je ochrana dat, nejen těch osobních, zásadní. Proto i nyní v tomto směru děláme vše pro to, aby ti, kdo se spoléhají na naše systémy, mohli klidně spát. Věřím, že třeba i s naší pomocí se podnikatelům podaří přechod na nová pravidla dle GDPR zvládnout bez problémů,“ říká Jaroslav Řasa, zakladatel ABRA Software.

Jak včas vyhovět požadavkům GDPR? Připravili jsme pro vás 10 akčních kroků, které vám ulehčí přechod na novou úpravu.

Informační systém fungující v souladu s požadavky GDPR může zavedení nových pravidel významně zrychlit a ulehčit. Jak bude na GDPR připraven ABRA Gen?