Aktuality

Přehled aktivních opatření a programů na pomoc firmám a ekonomice

26. 1. 2021
Podpora podniků v souvislosti s koronavirem

Svaz průmyslu a dopravy připravil aktualizovaný přehled aktivních opatření, která vláda přijala na pomoc firmám a ekonomice kvůli epidemii koronaviru. Jde o programy Antivirus, opatření v oblasti daní, zaměstnávání cizinců a podpory exportu.

Uvádíme ty nejdůležitější z nich:

Úhrada části mzdových nákladů

Kompenzace části nákladů za zaměstnance uzavřených provozoven, nebo firmám, kterým kvůli epidemii klesl odbyt, chybějí jim vstupy nebo musely provoz omezit kvůli chybějícím zaměstnancům. Kompenzace mzdových nákladů se řídí Programem Antivirus.

Rozhodnutím vlády ze 21. 12. 2020 se Režim A i Režim B prodloužil do 28. února 2021.

Opatření v oblasti daní

Pro obory, kterých se týkají vládní omezení, platí po dobu nouzového stavu (nouzový stav je v platnosti od 5. října 2020) následující možnost úlev:

  • odložení úhrad daně z přidané hodnoty (DPH) - týká se úhrady DPH za 4. čtvrtletí 2020 a 1. čtvrtletí 2021, platba se ale musí uskutečnit do 16. srpna 2021
  • prominutí záloh u daně z příjmů právnických osob a fyzických osob (splatných v období nouzového stavu)
  • odklad splatnosti silniční daně za rok 2020 a zálohy silniční daně splatné k 15. dubnu 2021 (platba se musí uskutečnit do 16. srpna 2021)