Přehled plateb bankou – jak na hromadné párování plateb

20. 8. 2019
Tipy a triky pro informační systém ABRA Gen

Potřebujete snadno zkontrolovat, že všechny doklady dodavatele byly zaplaceny na správný bankovní účet a nebyly omylem odeslány někam jinam? K velmi rychlé kontrole placených dokladů slouží agenda Přehled plateb bankou.

V agendě lze najít, jaké doklady byly placeny souhrnnou platbou:

Obr. 00: Filtrování souhrnných plateb
Obr. 00: Filtrování souhrnných plateb

Od verze od verze ABRA Gen 19.2 je možné hromadně párovat/odpárovat platby. Tato funkce lze provádět s jakýmkoliv placeným dokladem.

V poslední době ji uživatelé nejvíce ocenili při zpětném otevření mzdové uzávěrky. Nutnost se projevila při zpracování mezd za červenec 2019, pokud firma nenasadila včas legislativní aktualizaci.

Jestliže mzdová účetní po odeslání plateb potřebovala opětovně otevřít mzdové období, aby po aplikování legislativní úpravy mohla mzdy znovu přepočítat, narazila v agendě mzdová uzávěrka na následující chybovou hlášku: Období se nepodařilo znovu otevřít.

V detailním popisu bylo vidět:

Obr. 01: Chyby, které nastaly v průběhu zpracování uzávěrky
Obr. 01: Chyby, které nastaly v průběhu zpracování uzávěrky

V tomto okamžiku stačí spustit agendu „Přehled plateb bankou“ a zadat omezení za požadovaný měsíc a typ dokladu:

Obr. 02: Filtrování dokladů z požadované mzdové uzávěrky
Obr. 02: Filtrování dokladů z požadované mzdové uzávěrky

V současné verzi není připraveno uživatelské omezení za daný typ dokladu „Podklady pro platbu z mezd“, které bude v další verzi doplněno. Zatím si lze pomoci výrazem: a.PDocumentType=’47’, který podle čísla zafiltruje právě požadovaný typ dokladu. Číslo lze najít v agendě „Typy dokladů“, např. 47 určuje Podklady pro platbu z mezd, 03 určuje Faktury vydané.

Tím získáte všechny doklady z požadované mzdové uzávěrky.

Označte všechny záznamy (Ctrl -A).

Obr. 03: Zrušená párování pro vybrané doklady
Obr. 03: Zrušená párování pro vybrané doklady

Po potvrzení, že opravdu chcete párování zrušit, dojde k odpojení plateb:

Obr. 04: Potvrzení zrušení párování
Obr. 04: Potvrzení zrušení párování

Po odpojení plateb od dokladů je vidět zrušení vazby na placený doklad:

Obr. 05: Stav po zrušení vazby na placený doklad
Obr. 05: Stav po zrušení vazby na placený doklad

Vrátíte-li se ke mzdové uzávěrce, nyní ji lze zrušit, provést potřebné úpravy a opět uzavřít.

Po opravě mezd zopakujte krok z Obr. 02: Filtrování dokladů z požadované mzdové uzávěrky. Všechny doklady opět označte (Ctrl -A).

Obr. 06: Párování vybraných plateb
Obr. 06: Párování vybraných plateb

Po dokončení operace dojde ke zpětnému spárování dokladů:

Obr 07: Stav po opětovné spárování dokladů
Obr 07: Stav po opětovné spárování dokladů