Proč a jak správně vizualizovat data

27. 3. 2018

Rychlý převod dat do grafů zvládne každý tabulkový procesor. Prosté zobrazení hodnot v grafu však ještě nemusí přinést žádné převratné poznatky a s moderním přístupem k vizualizaci má jen málo společného. Informace nestačí pouze zobrazit, je třeba, aby dávaly smysl v souvislostech a poskytovaly věrohodný a spolehlivý základ k důležitým rozhodnutím. Teprve pak se mohou stát plnohodnotným nástrojem Business Intelligence (BI). Jak na to, abyste z vizualizace vytěžili maximum pro své podnikání?

Lidský mozek vnímá informace ve vizuální podobě výrazně rychleji než v textu, tabulkách a číslech. Výsledek i souvislosti jsou ihned jasné a díky interaktivitě také „živé“. Nezobrazují se pak jen známé skutečnosti, ale především zcela nové, dosud neznámé informace a souvislosti, které zřetelně vyplynou ze záplavy jinak nepřehledných dat a umožní rychle, správně a efektivně reagovat. V moderním podnikání je takový nástroj nesmírně cenný a vlastně nenahraditelný.

Neptejte se na počasí, když chcete znát cenu

Aby vizualizace skutečně pracovala ve váš prospěch, je nutné ji od počátku správně nastavit, jednoduše řečeno – musíte se správně ptát, abyste dostali tu správnou odpověď. Špatně položená otázka totiž může znamenat neužitečný nebo dokonce kontraproduktivní výsledek.

Tři nejdůležitější otázky, než začnete vizualizovat data:

1. Jaký příběh mají vizualizovaná data sdělit a komu?

Co se potřebujete dozvědět a jaká rozhodnutí chcete na základě získaných výsledků vykonat? Ptejte se po vlastním motivu vizualizace – co vás k ní vede a komu jsou její výsledky určeny. Jiné informace potřebuje projektový manažer, jiné výkonný ředitel a jiné manažer HR.

Důsledkem vizualizace může být uzavření pobočky, přijetí/propuštění zaměstnanců, podpis smlouvy či odmítnutí spolupráce, úprava cenové politiky a mnoho dalších důležitých kroků. Jasná koncepce je tedy klíčová. Ze stejného důvodu je zásadní také další otázka:

2. S jakými daty a souvislostmi pracovat a jak data připravit?

Důkladně se zamyslete nad tím, jaké skutečnosti, informace, čísla či návaznosti je třeba vzít v úvahu, aby měl výsledek skutečnou vypovídající hodnotu a dalo se na něj spolehnout. Nemělo by valný smysl vizualizovat data a pak výsledky analýzy podrobovat novému zkoumání a kontrole případných chyb.

Nějaká data již máte k dispozici, jiná možná začnete teprve shromažďovat. Abyste se mohli na výsledky vizualizace spolehnout, je třeba data správě třídit, případně stávající informace upravit do takové podoby, aby je použitý zobrazovací nástroj uměl efektivně zpracovat. Účelné je shromažďovat pouze skutečně relevantní informace pro dané účely, a zároveň by neměla být žádná relevantní informace vynechána.

3. Jaký graf k vizualizaci použít?

Lidský mozek na některé barevné či tvarové vjemy reaguje velmi intuitivně, je proto dobré zvolit pro každý typ vizualizace ty správné parametry. Typ grafu či barevnost tedy nejsou jen otázkou líbivosti, ale mají především praktický význam. Potřebujete, aby bylo na první pohled zřejmé, na co se díváte a co je důležité. Roli přitom hrají barvy, pozice, velikost, poměry, tvary i celkové rozložení jednotlivých prvků. Některé typy grafů se hodí lépe k predikci trendů, jiné nabízejí lepší přehled o hodnotách jednotlivých kategorií. Pro jeden typ dat se může hodit více typů grafů a naopak.

Skutečně funkční nástroj vizualizace vám nabídne právě takové grafy, barevnost či prvky, které jsou pro dané zobrazení vhodné. Například v systému ABRA Gen jsou pro každý ze 70 grafů dostupných přímo v systému vybrány zobrazovací nástroje tak, aby umožnily rychlé rozhodování založené na správně vyhodnocených datech. V pokročilé verzi ABRA BI (Business Intelligence) je vizualizace nastavena přesně podle potřeb konkrétní firmy a dostupná online ve formě webové stránky třeba i z chytrých hodinek, takže jediným pohledem odkudkoliv zjistíte vše, co potřebujete.

I tak může vypadat podnikání ve 21. století.

A jeden tip na závěr: Dejte si na čas. Pokud s Business Intelligence a vizualizací ve firmě začínáte, věnujte dostatek času a prostoru volbě vhodné platformy, přípravě dat i čtení výsledků, případně se obraťte na odborného konzultanta, který vám pomůže od počátku vše správně nastavit a využít všechny takřka neomezené možnosti moderní vizualizace včetně řešení na míru.