Sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů

Potřebujete rychle a efektivně získat souhlasy se zpracováním osobních údajů od svých klientů či partnerů? Využijte naši webovou službu, která získané souhlasy automaticky ukládá do systému ABRA Gen.

Mám zájem o aplikaci
Webová služba umožňuje jednoduchým způsobem získávat souhlasy se zpracováním osobních a citlivých údajů v souladu se směrnicí GDPR. Je integrována v informačním systému ABRA Gen, kam jsou také souhlasy přímo zapisovány přes webové rozhraní API.

Služba se skládá ze dvou částí

 • Rozšíření ABRA Gen – uživatelské rozšíření, které doplňuje standardní agendy ABRA Gen a umožňuje komunikaci s webovou částí.
 • Webová aplikace – aplikace běžící na webovém serveru, která zajišťuje grafické rozhraní pro komunikaci se zákazníkem.

Co služba udělá za vás

 • Efektivní a automatizované získávání souhlasů se zpracováním osobních údajů přes web.
 • Snížení nákladů na administraci souhlasů díky jejich automatickému zapisování do systému ABRA Gen.
 • Snížení nákladů na komunikaci (zejména poštovní náklady) díky komunikaci přes e-maily.
 • Rychlé zpracování souhlasů při zavádění pravidel GDPR a automatizace získávání dalších souhlasů.
 • Řešení je dostupné jako služba, bez nutnosti vlastního HW a SW, s garancí výrobce ERP.
 • Možnost provozu na vlastní doméně pro vyšší úroveň zabezpečení.
 • Jednoduché účtování dle získaných souhlasů za měsíc.

Ceník

 • Aktivace služby 9900,- (v ceně je prvních 100 souhlasů)
 • Každý další zpracovaný souhlas 9 Kč.
 • Účtováno měsíčně, minimálně však 290,-
 • Cena implementace je individuální
Modelový příklad: Pokud firma získá 3000 souhlasů, zaplatí 9900 Kč + 2900 * 9 Kč tj. celkem 36 000 Kč K provozu Služby pro sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů je potřeba mít nainstalové a nakonfigurované ABRA Gen API (https://www.abra.eu/api-abra-gen). Instalace a konfigurace může být součástí implementace.

Jak služba pracuje

 • ABRA Gen odesílá vybraným osobám z adresáře e-mail s žádostí o získání souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů.
 • Součástí e-mailu jsou informace o důvodech získávání souhlasu a odkaz na webovou aplikaci pro udělení souhlasu.
 • Na webové stránce se zobrazuje text s popisem důvodů pro získání souhlasu, seznam údajů evidovaných v systému a tlačítko pro udělení souhlasu.
 • Texty e-mailů a texty na webové stránce souhlasu je možné plně uživatelsky konfigurovat z prostředí ABRA Gen, včetně jazykových verzí.
 • Možnost ručního odeslání, nebo plná automatizace konzultantem (pomocí skriptování).
 • Služba je implementačně přizpůsobitelná a na úrovni ABRA Gen poskytuje podporu skriptingu.
 • Služba je provozována na serverech ABRA, kde si uživatel služby může vybrat doménu třetího řádu např. https://vasefirma.souhlasy.online

Příklady použití

 1. Získání prvotního souhlasu – při zavádění procesů v souladu s GDPR je možné vygenerovat „povolenky“ a existujícím osobám odeslat e-maily. Osoby souhlas buď potvrdí, nebo vygenerovaná povolenka vyprší a údaje se nebudou zpracovávat.
 2. Obecné získání souhlasu – je možné odeslat libovolnou žádost o udělení souhlasu. Žádosti mohou vznikat automaticky, nebo i ručně.
 3. Potvrzení souhlasu při registraci / objednávky přes web – pokud osoba vyplní formulář na webu, nebo vytvoří objednávku na e-shopu a současně „zaškrtne“, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, dojde v systému ABRA Gen k vygenerování povolení na dočasnou dobu a osobě přijde e-mail s odkazem pro odsouhlasení zpracování osobních dat. Tento odkaz je upraven tak, aby umožnil automatické odsouhlasení.

Bezpečnost

Komunikace a provoz

Aplikace je provozována na protokolu HTTPS a s informačním systémem komunikuje přes stejně zabezpečené rozhraní API. Aplikace sama o sobě neukládá žádná citlivá, nebo osobní data. Zabezpečení a ochrana dat je tedy na zpracovateli dat. HTTPS webové služby zajišťuje provozovatel, tj. ABRA Software. HTTPS na straně API zajišťuje zákazník. Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme ve firewallu povolil přístup do API pouze z IP adresy webové aplikace.

E-mailová komunikace

E-mailová komunikace probíhá mimo webovou aplikaci. E-maily odesílá přímo systém ABRA Gen. Zabezpečení e-mailové komunikace je v kompetenci zákazníka.

Odkazy a přístup k informacím

Webová aplikace nezajišťuje ověřování uživatelů, resp. příjemců e-mailů. Ověření je dáno unikátní URL adresou, která je součástí e-mailu. Obsah e-mailu i obsah stránky se souhlasem generuje systém ABRA Gen přímo v zákaznické instalaci. Po odeslání souhlasu nebo jeho expiraci je URL adresa souhlasu resetována, a není tak možné vrátit se na již jednou použitý odkaz.

Poptejte službu pro sběr souhlasů

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ