Provádějte inventury ve skladu efektivně

22. 3. 2019
Provádění inventury čtečkou čárových kódů

Informační systém ABRA Gen nabízí nové účinné nástroje, které vám usnadní provádění inventury i v rozsáhlých skladech. A to i přímo v terénu za pomoci mobilních terminálů.

V jednotlivých skladech můžete provádět jak běžné inventury, tak i poziční inventury, pokud používáte polohované sklady. K provádění inventur používejte nové agendy Hlavní inventární protokoly a Dílčí inventární protokoly, které v řadě hledisek původní inventury vylepšují, a jsou tak vhodné nejen pro firmy s menším skladem, ale taktéž pro firmy s většími sklady či nepřetržitým provozem.

Hlavní výhody nových inventárních protokolů:

  • Pomocí protokolů systém umožňuje provádět inventuru jen za část skladu nebo provádět neblokační inventuru průběžnou, kdy nejsou zcela zablokovány ani položky inventarizované.
  • Dokončením inventury je v ABRA Gen vytvořen korekční doklad. Všechny informace zůstanou v protokolech dále zaevidovány.
  • Definování parciálních protokolů, tzv. dílčích inventárních protokolů, na kterých lze mj. sledovat výsledky inventarizace více pracovníky, přičemž po skončení inventury zůstane přesně evidován stav všech inventarizovaných položek zjištěný konkrétním pracovníkem.
  • Inventura sériových čísel a šarží – pokud je inventarizována skladová karta typu se šaržemi nebo se sériovými čísly, pracovník provádějící inventuru zapisuje nalezené počty přímo k jednotlivým šaržím/sériovým číslům.
  • Inventura polohovaných skladů – můžete provádět i částečné inventury, pouze na vybraných pozicích ve skladu.
  • Podpora čteček čárového kódu a podobných zařízení, v případě, že je vyžadována identifikace zboží nejen přes EAN kód, ale též i načtením konkrétních sériových čísel, případně kódu či názvu zboží
  • Možnost skriptování, ovládání z OLE, využití prostředků rozšíření, které jsou běžné v jiných agendách, jako jsou definovatelné sloupce, uživatelské položky apod.
  • Podpora API, která umožňuje integraci s externími systémy pro inventury.

Podrobné informace o nových inventurách a inventárních protokolech najdete v online nápovědě.