Aktuality

Průmysl 4.0 je evoluční cesta vpřed. Nejen pro průmysl.

24. 10. 2016

Nikdo neví, zda přijde hospodářský růst nebo pokles. Jisté ale je, že bez ohledu na to, kterým směrem se vydá světová a česká ekonomika, musíme zvýšit produktivitu práce. Při poklesu ekonomiky je vysoká efektivita cestou k přežití firmy; při růstu ekonomiky dovolí zpracovat více zakázek.

Produktivita práce v Česku je z několika důvodů nižší, než by měla a mohla být. Jednou z příčin je to, že české firmy jsou často v roli subdodavatelů a nedrží vlastní brand. Zaměstnanci navíc leckde dělají zbytečnou práci nebo práci, kterou by mohly zastat automaty – a to včetně administrativy.

Produktivitu práce spočítáte jednoduchým vzorcem: výkon firmy dělený počtem pracovníků. Je tedy jasné, že pouhým nabíráním nových zaměstnanců ji zvýšit nelze.

Nejde jen o to, že noví lidé nejsou a nebudou, takže je nutné pracovat se zaměstnanci, které máme a občas získat pár nových. Nástupem desítek tisíc pracovníků ze zahraničí na pozice s třetinovou nebo poloviční produktivitou proti zemím, mezi které kulturně patříme, se problém nízké efektivity nevyřeší, ale zakonzervuje.

Navíc je zapotřebí dlouhodobě řešit situaci zaměstnanců, kteří pracují na podhodnocených pozicích. Jak se postavit k lidem, kteří berou 20 tisíc a měli by přitom brát 50? Cesta je stejná. Růst produktivity.

Růst produktivity se týká nejen výroby, ale všech zaměstnanců. Práci u strojů je často možné automatizovat snáze, než práci ve vývoji, marketingu či klasické firemní administrativě. V některých výrobních firmách je méně těch, kdo obsluhuji výrobní linky, než lidí v kancelářích.

O hodnototvorném řetězci firmy musíme přemýšlet komplexně. Sahá od prvních kontaktů se zákazníkem a uzavření kontraktu přes přípravu výroby, kapacitní plánování, samotnou výrobu a její řízení, týká se i skladování, expedice a poprodejního servisu. Patří do něj také CRM, marketingové kampaně, e-shop, řízení prodeje a další. Zahrnuje všechny oblasti, ve kterých můžete zvýšit přidanou hodnotu a efektivitu práce.

S Průmyslem 4.0 se obvykle spojuje výroba. Firma je ale mnohem víc než výroba. Nemluvme proto jen o Průmyslu 4.0. Hovořme raději o automatizaci a digitalizaci, které zasahují i všechny nevýrobní oblasti. Jsou nezbytné, pokud chceme firmu posunout dál. A právě na automatizaci celého chodu firmem v ABRA Software pracujeme.

Proč vlastně chceme vyšší produktivitu a vyšší přidanou hodnotu? Nejde jen o prosté přežití - kulturně se řadíme do oblasti, kterou Václav Cílek nazývá krajinou jablečného závinu. Prostě patříme do party, která je v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Slezsku a na Slovensku. Máme hodně společného. Z pohledu firem tady všude najdete silnou výrobu a potřebu automatizace. A stejné problémy. Paradoxně i v Německu a Švýcarsku řeší otázku, jak se stejným, nebo dokonce nižším počtem zaměstnanců, vyrobit více. Důvodem je vysoká cena práce: průměrná mzda ve švýcarském průmyslu je 7000 franků, frank stojí 25 korun… U nás řeší zvýšení produktivity aktuální nedostatek pracovníků a brzy bude cestou, jak omezit dopady vysoké ceny práce.

Software ABRA Gen je konkrétní cesta k vyšší produktivitě. Už před lety se na ni vydala řada našich zákazníků, například firma ELKO EP. Těší nás, že neustálé inovace, zlepšování kvality výroby a špičkovou péči o zákazníka můžeme podporovat i my. Provázání všech kroků vývoje, výroby, prodeje i kontaktu se zákazníkem, přesnou a jasnou identifikaci každého vyrobeného kusu, tedy vše, co přináší velice vysokou přidanou hodnotu, je založeno na systému ABRA Gen.

Automatizace podporuje rychlost a pružnost celé firmy. Ruku v ruce s tím jde nutnost ji rychle a pružně řídit. Proto se věnujeme nejen automatizaci, ale také vizualizaci výsledků pro získání okamžitého přehledu. K tomu slouží Business Intelligence. Data umíme zobrazit různými cestami. Třeba na chytrých hodinkách, telefonech a tabletech, na kterých uvidíte základní údaje kdykoli bez zapnutí počítače. A nejde jen o čísla - na hodinkách můžete například odsouhlasit spuštění dalšího výrobního procesu.

Věříme, že IT je prostředek, jak zvýšit úspěšnost našich zákazníků a skutečně zvýšit produktivitu práce nejen ve výrobě, ale i všude jinde ve firmě. Je naším posláním být i vaším spojencem na této cestě.

Průmysl 4.0. není jednorázová revoluce. Je to otázka přístupu a práce v jednotlivých firmách. Evoluční cesta vpřed, stálé vylepšování, založené na používání selského rozumu a představivosti.

Jaroslav Řasa na MSV 2016