BDP Wakestone

Pomáháme chytré logistice BDP Wakestone.

Logistika

V čem ABRA Gen pomáhá?

  • Vyvíjí webovou aplikaci E.STONE. Jejím prvotním úkolem je nabídnout zákazníkům online data, která potřebují, např. kompletní informace o obchodním případu.
  • E.STONE na straně intranetu nabízí kompletní provozní systém a obchodní agendy jako CRM, personalistiku, fakturaci nebo KPI.
  • Na straně zákaznického extranetu předkládá podrobná zákaznická data jako informace o obchodních případech, doklady, smlouvy, statistiky apod.
  • Systém je neustále vyvíjen a přizpůsobuje se potřebám klientů.
Logo BDP Wakestone
OBORSlužby, Obchod
ZAMĚSTNANCI40
ROČNÍ OBRAT670 mil. Kč
MÍSTOPraha
WEBwww.wakestone.cz

Webová aplikace E.STONE z dílny ABRA Software Custom Apps přináší zákazníkům BDP Wakestone aktuální data o všech zásilkách, včetně dokumentace, fakturace, sledováni kritických parametrů a jejich vyhodnocování. Vše v uživatelsky příjemném prostředí.

Stanislav Turek, BDP Wakestone

Stanislav Turek

Spoluzakladatel společnosti Wakestone

Online aplikace E.STONE z dílny ABRA Software je naše konkurenční výhoda. Na rozdíl od ostatních track&trace systémů s daty nepracuje jen pasivně, ale i aktivně.

BDP Wakestone je úspěšná logistická společnost s ročním obratem přes 670 mil. Kč. Se svými 40 zaměstnanci přizpůsobuje služby klientským požadavkům, a plní tak jejich vyřčená i nevyřčená přání.

ZALOŽENÍ FIRMY

V roce 2005 se skupina zaměstnanců z velké nadnárodní společnosti rozhodla odejít a založit vlastní logistickou firmu s názvem Wakestone. Jejich motivací bylo nabízet v místních podmínkách inovativní služby a být v segmentu kvality nabízených služeb leadrem trhu. Chtěli zákazníkům dodávat řešení na mírua pružně naplňovat jejich potřeby.

Stanislav Turek,spoluzakladatel společnosti, podnikatelskou cestu popisuje: „Chceme na trh přinášet produkty, které jsou reakcí na požadavky zákazníků“. Nikolas Paschalis, výkonný ředitel společnosti, ukazuje, kudy na to: „Náš byznys je od samého počátku o lidech a technologiích. Abychom mohli opravdu pružně reagovat na požadavky zákazníků, potřebujeme nadprůměrné zaměstnance, kteří umí rychle reagovat na změny. A špičkové IT technologie.“

TECHNOLOGIE

Technologie firmě pomohly k online interakci se zákazníky. „Od prvních dnů naší firmy vyvíjíme společně s ABROU webovou aplikaci E.STONE. Jejím prvotním úkolem je nabídnout zákazníkům online data, která potřebují, např. kompletní informace o obchodním případu,“ popisuje Nikolas Paschalis. Jaké přínosy pro zákazníky aplikace má, upřesňuje Stanislav Turek: „Každý klient má k dispozici aktuální data o každé zásilce, včetně dokumentace a fakturace. Systém klienta upozorňuje na důležitá fakta a události. Navíc každému klientovi umožňuje propojení s jeho vlastním systémem přes rozhraní API.“

BDP schéma procesů

Stanislav Kurinec, vedoucí týmu zakázkového programování v ABRA Software, o E.STONE říká: „Systém je charakteristický především tím, že je neustále vyvíjen. Přizpůsobuje se potřebám klientů, a přitom nevyžaduje větší zásah do jejich IT technologií a infrastruktury. V systému má klient k dispozici nejen tabulky s daty, ale také přehledný dashboard, na který si může uživatelsky přetahovat widgety, se kterými chce pracovat. Další charakteristikou jsou nejmodernější použité technologie (jako např. HTML5) nebo jednoduchost a přehlednost aplikace, která je pro každého klienta maximálně důležitá.“

E.STONE JE UCELENÝ SYSTÉM

E.STONE na straně intranetu nabízí kompletní provozní systém a obchodní agendy jako CRM, personalistiku, fakturaci nebo KPI. Na straně zákaznického extranetu předkládá podrobná zákaznická data jako informace o obchodních případech, doklady, smlouvy, statistiky apod.

PODNIKATELSKÁ CESTA

Po založení Wakestone v roce 2005 a úspěšném počátečním rozjezdu logistické podnikání výrazně ovlivnila celosvětová krize. „V době krize jsme přemýšleli, jak zákazníkům pomoci v jejich potížích, žili jsme jejich problémy. V té době se začalo podnikat opatrněji, předchozí optimismus byl ten tam. Změnila se sezónnost, firmy začaly objednávat v menších dávkách na kratší období, zrychlily se objednávací cykly, objevila se vysoká volatilita cen přeprav. Na naší straně si to vyžádalo úsporná opatření a tlak na ještě vyšší flexibilitu a kreativitu,“ vypráví Stanislav Turek. „Důkladně jsme analyzovali naše zákaznické portfolio, hlídali jsme přísněji náklady, ale hlavně jsme investovali. Krizi jsme viděli jako velkou příležitost.“

Investice v době krize a připravenost na další změny na celosvětových trzích paradoxně Wakestonu pomohly a firmu stabilizovaly.

Stanislav Turek, BDP Wakestone

Stanislav Turek

Spoluzakladatel společnosti Wakestone

Podle způsobu, jakým zákazník s online aplikací E.STONE pracuje, jsme schopni lépe předvídat, jaké potřeby může náš zákazník mít, případně, jak mu můžeme pomoci, aby pracoval ještě efektivněji.

JOINT-VENTURE S BDP INTERANTIONAL

V roce 2007 se vlastníci firmy rozhodli pro vytvoření společného podniku s americkou rodinnou firmou BDP International. Cílem bylo získání větší důvěry u nadnárodní klientely a získání silné podpory a zázemí. Důležitým aspektem při výběru strategického partnera byl fakt, že ačkoli je BDP globální firmou, stále zůstává firmou rodinnou s odpovídajícími hodnotami, firemní kulturou a způsobem řízení. Ty zaručují důvěru a svobodu v obchodní spolupráci.

JEN SVŮJ BYZNYS

Aby BDP Wakestone mohla zvládnout obrovskou šíři služeb, volí jednoduchou taktiku: „Soustředíme se jen na naše kompetence, vše ostatní outsourcujeme. Chceme věci řídit, ale ne v přímých nákladech,“ shrnuje způsob podnikání Stanislav Turek. Firma tak s pouhými 40 zaměstnanci a ročním obratem přes 670 mil. Kč zvládne ročně odbavit přes 20 000 leteckých, námořních a pozemních zásilek.

Stáhněte si podrobnou případovou studii

Máte zájem o řešení na míru pro vaši společnost?

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ