Dobrý anděl

Nejúspěšnější nadace díky automatizaci efektivně spravuje veškeré finanční příspěvky.

Petr Sýkora, Dobrý anděl

V čem ABRA Gen pomáhá?

  • Urychluje a zlevňuje proces příjmu žádostí na finanční příspěvky díky komplexní digitalizaci všech procesů.
  • Vyvinul a dále rozvíjí webový systém, který se vypořádal s očekávaným nárůstem registrovaných uživatelů v počtu 10 000 registrací.
  • Sjednocuje všechna data v jedné databázi.
  • Automatizuje správu dat v online prostředí, součástí systému je vlastní API a také cloudový prostor, na kterém webový systém běží.
  • Systém je propojen s webem www.dobryandel.cz, jenž je ve správě firmy Play.cz.
Logo Nadace Dobrý Anděl
OBORFinance, Služby
ZAMĚSTNANCI19
ROČNÍ OBRAT270 mil. Kč
MÍSTOPraha
WEBwww.dobryandel.cz

Zakladatel nadace Dobrý anděl Petr Sýkora nechce zůstat stát na místě. Rozhodl se pro další etapu a komplexní digitalizaci všech procesů. Například formulářů a dalších potřebných stanovisek a vyjádření potřebuje žadatel mnoho. Plná digitalizace vede s rostoucím počtem žádostí k urychlení a zlevnění celého procesu jejich příjmu. Proces pak navazuje na automatizovanou správu dat dárců vyvinutého na míru firmou ABRA Software.

Příběh Dobrého anděla

Peníze, které Petr Sýkora a Jan Černý prodejem firmy získali, se rozhodli investovat dál. Chtěli pomoci lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Náhoda je v roce 2010 zavedla na Slovensko, kde se seznámili s Andrejem Kiskou a slovenským projektem DOBRÝ ANJEL. Tato organizace je oslovila natolik, že se rozhodli založit DOBRÉHO ANDĚLA v Čechách. Stalo se tak v roce 2011.

Oba zakladatelé pro nadační fond DOBRÝ ANDĚL sami pracují a přitom provoz a další organizační náklady hradí ze svých vlastních zdrojů. Veškeré finanční příspěvky od dárců rozdělují do posledního haléře potřebným rodinám s dětmi.

Úspěchem nadačního fondu je také podpora od mnoha firem. Největšími partnery jsou: společnost Google, která pomáhá s online prezentacemi a Dobrému Andělovi poskytla grant v hodnotě 25 000 $; Raiffeisen Bank, která poskytla bankovní konta zdarma, a společnost T-Mobile, která vyvinula systém plateb přes SMS a připravuje mobilní aplikaci.

Petra Sýkoru k DOBRÉMU ANDĚLU dovedla dlouhá podnikatelská cesta. V roce 1993 založil spolu s kamarádem Janem Černým společnost Papirius, která dodávala firmám kancelářské potřeby. Měli velký úspěch. Dodávky papíru a kancelářských potřeb do firem a úřadů byly v roce 1993 v České republice novinkou.

První objednávky nosili společníci zákazníkům sami v batohu. Firma se rozrůstala, postupně založila pobočky na Slovensku a v Maďarsku. Stala se nejvýznamnější firmou v tomto oboru ve střední a východní Evropě. V roce 2006 ji oba majitelé prodali americké firmě Office Depot. Měli pocit, že je potřeba změnit styl života a začít něco nového.

Martina Hovorková, Dobrý Anděl

Martina Hovorková

Výkonná ředitelka, Dobrý anděl

Nadační fond díky silnému marketingu rostl od prvních dnů vysokým tempem. Museli jsme se tak rychlému vývoji přizpůsobit a vyřešit automatizaci některých kroků. Například ruční úpravy každé registrace nových Andělů již nebyly zvladatelné, zpomalovaly celý proces dárcovství. Rozhodli jsme se proto přejít od původně převzatého systému od společnosti Asseco ze Slovenska na nový systém, který měl zpracovávat údaje v reálném čase přímo na našem webu.

Pro realizaci nového webového informačního systému byla vybrána společnost ABRA Software, která měla dodat systém pro online správu dárců a příjemců a všech dalších dat pokrývajících agendy nadačního fondu.

ABRA Software během několika měsíců vyvinula webový systém. Ten musel být nasazen před plánovanou marketingovou kampaní, ve které se očekával nárůst registrovaných v počtu 10 000 registrací. Termín ABRA stihla i s převodem historie registrací, příjemců a plateb, čítajících cca 50 000 záznamů.

ABRA Sjednotila všechna data v jedné databázizautomatizovala správu dat v online prostředí, k systému dodala vlastní API a také cloudový prostor, na kterém webový systém běží. Systém propojila s webem www.dobryandel.cz, jenž je ve správě firmy Play.cz.

V České republice prostřednictvím DOBRÉHO ANDĚLA pomáhá přes 140 000 dárců – Dobrých andělů. Pomoc obdrží několik tisíc rodin měsíčně. Fond za svou historii rozdělil již více než 1,7 miliard korun.

Stáhněte si podrobnou případovou studii

Máte zájem o řešení na míru pro vaši společnost?

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ