Digitalizace a robotizace společnosti G3 Plus

Informační systém umožnil celkový průchod zakázky od složitých kalkulací přes realizaci výroby až po dodání zboží.

Robotizace provozu ve firmě G3 Plus
Jiří Štolfa, obchodní ředitel G3 Plus, s.r.o.

Jiří Štolfa

obchodní ředitel G3 Plus, s.r.o.

Hlavní podmínkou pro pořízení systému byla funkce pro tvorbu složitých kalkulací s velkým počtem proměnných pro zakázkově vyráběné kartonové obaly, což se nám s IS FLORES podařilo. Nyní máme všechny důležité údaje pro stanovení ceny, objednání a dostupnosti materiálu, plánování výroby a potvrzování dokladů (kupní smlouvy, dodací listy) na jednom místě.

1

Zefektivnili jsme práci ve skladu

V mobilních čtečkách máme k dispozici umístění palet s kartonovými materiály, jejich počtem a době přijetí na sklad. Na míru upravená skladová aplikace vede skladníka k vyskladnění konkrétní palety do výroby dle typu materiálu a principu FIFO. Stejným způsobem řídíme i výdej hotových výrobků z konsignačního skladu. Skladník díky aplikaci už nemusí zdlouhavě hledat materiály a výrobky.

2

Sledujeme a řídíme výrobu v reálném čase

V informačním systému máme dostupné informace o počtu plánovaných vs. aktuálně hotových kusů na objednávku. Máme grafický přehled nad vytížením výrobních kapacit v čase, což je velká pomoc při plánování nových objednávek do výroby. Informace o stavu ve výrobě vedou k efektivní komunikaci se zákazníkem.

3

Optimalizací nákupu jsme zlepšili cash flow a ušetřili místo ve skladu

Díky novému systému již nedržíme kartonový materiál zbytečně ve velkém objemu skladem a začali jsme jej ve větší míře objednávat přímo na zakázky. Takto jsme zlepšili svoji cash-flow a ušetřili místo ve skladu. Uvolněné skladovací kapacity nyní využíváme pro navyšování výroby a služeb vůči zákazníkům.

Společnost G3 Plus je na trhu od roku 2003 a již od počátku svého založení se zaměřuje na zpracování lepenky a zajištění potisku dle grafiky zákazníka. Výsledným produktem jsou různé kartonové obaly pro spotřební zboží (pizza krabice, krabice na vína, potravinářské obaly aj.), ale také speciální krabice pro uskladnění a převoz průmyslových materiálů.

V posledních letech společnost investuje do výrobních technologií, digitalizace výroby a oprav prostor bývalého areálu JZD. K digitalizaci společnosti vedla potřeba sjednotit roztříštěné agendy a zastřešit je jedním ERP systémem.

Logo G3 Plus
ZAMĚSTNANCI14
ROČNÍ OBRAT40 mil. Kč
WEBwww.g3plus.cz

Jak IS FLORES pomáhá v číslech

30 %

úspora administrativních časů

20 %

snížení financí v držených zásobách materiálu

20 %

úspora místa ve skladech

Výchozí situace

„Se vzestupným počtem objednávek nám práce v MS Excel narůstala na složitosti a stávala se náchylnější k chybám. Postupně jsme došli k uvědomění, že musíme usnadnit tvorbu složitých kalkulací a již při jejich tvorbě je propojit se sklady a nákupem. Potřebovali jsme se posunout o kousek dál, abychom se mohli věnovat i jiným věcem a podpořit tak růst společnosti,“ říká Jiří Štolfa.

Co potřebovala firma vyřešit:

 • Sjednotit roztříštěné agendy (prodej, kalkulace, sklady, nákup, výroba, odvody výroby) do jednoho nástroje, který odstraní duplicitní zadávání dat.
 • Začlenit složité kalkulace s větším množstvím proměnných do ERP systému.
 • Digitalizovat a automatizovat komunikaci se zákazníky (propojení ERP s webem, odesílání automatických zpráv o stavu výroby). 
 • Digitalizovat skladové pohyby pomocí mobilních terminálů a čárových kódů. 
 • Propojit systém se SW třetí strany pro sběr dat (hodnoty z čidel strojů) a vyhodnocovat náklady výroby.
 • Zavést terminály do výroby pro odvádění operací výrobních příkazů a zajistit tak průběžné sledování stavu toku výroby na jednotlivé zakázky.
 • Zavést nástroj pro vizualizaci fronty výrobních příkazů v časové ose pro podporu lepšího plánování nových zakázek.

Ing. Richard Konečný, vedoucí na straně implementátora IS FLORES dodává, že se podařilo naplnit všechny cíle implementace popsané v analýze a zároveň byl dodržen rozpočet projektu.

Jak IS FLORES pomáhá digitalizovat G3 Plus

 • IS FLORES podpořil zákazníka v tvorbě složitých kalkulací výrobku s velkým počtem proměnných s návazností na typ materiálu, cenu materiálu a skladové zásoby.
 • Systém organizuje práci ve skladu pomocí mobilních terminálů. Čtečka napovídá skladníkům kde jsou palety s materiálem nebo výrobky dle logiky FIFO s konkrétním umístěním.
 • Instalace systému do CLOUDu snižuje náklady na pořízení a údržbu vlastního HW a šetří starosti. Díky zabezpečení IPS aplikace jsou data maximálně chráněna před napadením a zneužitím.
 • Sběr dat z čidel ve výrobě ukazuje aktuální stav zakázky v grafickém plánovači výroby. Vedoucí výroby tak má k dispozici dostatek informací k plánování nových objednávek do výroby v čase.
9

současně pracujících uživatelů

3

terminály pro odvádění výroby

2

mobilní terminály ve skladu

Unikátní řešení pro zvýšení efektivity

Předvedeme vám informační systém podrobně

Máte zájem o řešení na míru pro vaši firmu?

Mám zájem o předvedení G3 Plus CZ