Geofyzikální ústav a Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR

ABRA Gen zajišťuje vědeckému týmu precizní chod ekonomických a účetních agend včetně workflow a online schvalování cestovních příkazů.

Geofyzikální ústav a Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR

V čem ABRA Gen pomáhá?

 • Vede veškeré účetní agendy (banka, pokladna, majetek) vč. komplexní správy rozpočtů – nastavení, výpočet čerpání, kontrola účtování a přečerpání, sestavování přehledů.
 • Připravuje vykazování pro Centrální systém účetních informací státu – Výkaz pomocného konsolidačního přehledu (PKP), Výkaz peněžních příjmů a výdajů (PPV), Výkaz o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP).
 • Zajišťuje vedení mezd vč. evidence mzdové složky po zakázkách, odvodů do SF, rozúčtování grantů do mezd a kontroly překročení limitu mzdy na zakázce.
 • V na míru připraveném systému správy cestovních příkazů umožňuje snadné zadávání a schvalování ve webovém prostředí, rozúčtování podle grantů a správu doplatků.
 • Umožňuje přehledně a rychle schvalovat veškeré potřebné doklady.
Logo Geofyzikální ústav a Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR
OBORVýzkum
ZAMĚSTNANCI103
ROČNÍ OBRATn/a
MÍSTOPraha
WEBwww.avcr.cz

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR je veřejná výzkumná instituce zabývající se základním výzkumem v oblasti fyziky pevné Země a jejího okolí, sběru geofyzikálních dat a zajišťování geofyzikální služby. Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ČR se věnuje výzkumným aktivitám, které v současnosti pokrývají celou atmosféru Země – od přízemní vrstvy až po meziplanetární prostor. Pro svůj chod oba ústavy potřebují stabilní ekonomický systém, který zajistí bezproblémový chod účetních agend a další administrativy včetně splnění všech legislativních povinností. Všechny požadavky ústavů dokázal naplnit informační systém ABRA Gen.

„Pro nás je výhodou, že nyní máme systém propojující všechny potřebné agendy IS s webovým schvalováním dokladů. Ocenili jsme také ochotu provozovat IS na našem vlastním hardware,“ říká Marcela Švamberková z GFÚ AV ČR.

ABRA Gen byl souběžně naimplementován a spuštěn v obou ústavech. Společné požadavky velmi usnadnily, zlevnily a zrychlily nasazení systému. Navíc díky vysoké variabilitě systému ABRA Gen bylo možné vyhovět individuálním požadavkům obou ústavů.

„ABRA Gen nám usnadňuje práci s účetními dokumenty, originál dokladu nemusí opustit účtárnu. Mnoho kroků práce v systému je možné zautomatizovat. Také možnost vlastní administrace nastavení jak základních, tak pokročilejších parametrů systému bez nutnosti kontaktovat HelpDesk v mnoha případech urychluje řešení problémů jednotlivých uživatelů IS,“ říká Marta Arazimová z ÚFA AV ČR.

Při výběru dodavatele nového systému musel ústav postupovat podle Zákona č. 134/2016 Sb. (Zákon o zadávání veřejných zakázek). „Při přípravě zadávacího řízení jsme velmi zvažovali každý náš požadavek a potřebu. S možnostmi dostupných ekonomických systémů jsme se seznámili při předběžných tržních konzultacích. Systém ABRA Gen vyhovoval našim specifickým požadavkům (vedení účetnictví podle legislativy pro neziskový sektor, vícezdrojové financování, kombinace činností zatížených/nezatížených DPH atd.). Nabídka společnosti ABRA Software byla ve výběrovém řízení veřejné zakázky vybrána jako nejvýhodnější a nejlépe si poradila s připravenými testovacími scénáři,“ doplňuje Marta Arazimová.

Víme, co potřebujete

Díky našim zkušenostem z realizace obou projektů jsme schopni rychle nasadit informační systém i v dalších výzkumných ústavech a institucích. Proč do toho jít s námi:

 • Projekt jsme schopni realizovat i bez detailní zadávací dokumentace. Víme, jaké oblastí řešíte a jak je pro vás realizovat. Poradíme si i se složitým rozpadem dotací na zakázky.
 • Máme tým specialistů, kteří rozumí specifikům činnosti akademických ústavů – celým procesem vás provedeme a navrhneme optimální řešení.
 • Úvodní analýzu dokončíme do třech až čtyřech týdnů.
 • Následně rychle nasadíme systém bez zakázkových úprav, aby uživatelé mohli pořizovat prvotní doklady a seznámili se se systémem.
 • Postupně přidáme další zakázkové funkčnosti k testování.
 • Proškolíme všechny uživatele online i na místě.
 • Doporučíme vám optimální rozložení nákladů na prvotní implementaci a následné zajištění údržby a dalšího rozvoje systému.
 • ABRA Gen umíme integrovat s jakýmkoliv systémem, který používáte, například s vaším datovým skladem.

„Po celou dobu předimplementační analýzy, implementace i při rutinním provozu nám je celý tým ABRA nápomocen radou a pomocí; občas jde i o nápravu našich chyb. Velmi oceňujeme jejich vstřícnost a ochotu. Přínosem pro uživatele je možnost opakovaných bezplatných školení uživatelů dle jejich potřeb jak prostřednictvím ABRA Academy, tak osobně přímo u uživatele,“ uzavírá Marta Arazimová.

Máte zájem o řešení na míru pro vaši společnost?

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ