Grumant

Obchodní a technologická společnost s obráběcími nástroji a řešením pro plnou podporu obráběcího cyklu.

Obráběcí nástroje Grumant

V čem ABRA Gen pomáhá?

  • Po zavedení informačního systému vzrostla pětinásobně produktivita práce obchodního oddělení.
  • Jeden pracovník obchodního oddělení díky ABRA Gen denně přijme v průměru 58 objednávek, zpracuje 30 nabídek a vytvoří 12 objednávek vůči svým dodavatelům.
  • Nabízí rozbor všech ekonomických a obchodních ukazatelů. Management tak může během několika minut analyzovat stav firmy, vytvářet obchodní predikce a operativně plánovat změny.
  • Automatizuje každodenní firemní procesy.
Logo Grumant
OBORVýroba, Obchod, Sklady
ZAMĚSTNANCI47
ROČNÍ OBRATn/a
MÍSTOPraha
WEBwww.grumant.cz

GRUMANT s.r.o. je dodavatelem technologických řešení a nástrojů pro plnou podporu obráběcího cyklu. Je firmou, která v oboru dodávek nástrojů pro třískové obrábění v devadesátých letech prolomila zastaralý pohled na pojem produktivita strojírenské výroby, a která v současnosti táhne obor progresivním přístupem a inovacemi.

Valeri Zakrepa, Grumant

Valeri Zakrepa

Zakladatel, Grumant s.r.o.

Náš profit je vždy a přímo spojen s úspěchem klienta, a to proto, že v případě jasné a otevřené dohody s ním se z nás stává ne objekt tendru, ale jakási technologická divize klienta, jejíž zázemí tvoří i informační systém ABRA Gen.

Svůj patnáctiletý růst Grumant postavil na vysoce kvalitních produktech, komplexnosti dodávek a krátkých termínech dodání, v kombinaci s konstantním zajištěním servisních služeb a technologické podpory.

V ROCE 1993 se Ing. Valeri Zakrepa rozhodl založit firmu obchodující s kvalitními obráběcími nástroji pro třískové obrábění. „Nebylo snadné vybrat dodavatele, kteří vynikají nejen vysokou technickou kvalitouvýrobků, ale také spolehlivostí. Nejdříve jsme hledali v Rusku, ale tam jsme narazili právě na malou spolehlivost,“ komentuje začátky podnikání Valeri Zakrepa.

ŠEST LET K ÚSPĚCHU „Dalších šest let jsme bojovali: budovali jsme sortiment od různých dodavatelů. Hlavním měřítkem byla kvalita výrobků. Chtěli jsme najít především dodavatele, kteří ještě nebyli v Česku etablovaní a kteří byli ochotni začít obchodovat s doposud nezavedeným dealerem. Postupně jsme vybudovali jedno z nejširších portfolií obráběcích nástrojů a technologií v oboru. Nyní spolupracujeme s cca 30 dodavateli, od kterých bereme vždy jen jejich TOP produkty a z nich skládáme svůj vlastní ucelený sortiment. Proto můžeme klientovi v současnosti nabídnout o cca 40 % nižší ceny než konkurence, při stejné nebo lepší kvalitě produktu. K tomu servisní zázemí s reakční dobou v řádech hodin.“

V DEVADESÁTÝCH LETECH si vedení Grumantu uvědomilo, že je potřeba především překonat propastný technologický rozdíl oproti západnímu světu. Vedení začalo prosazovat progresivní pracovní postupy orientované na výsledek a produktivitu a nabírat mladé, schopné a kreativní obchodníky. V té době bylo třeba usilovně pracovat se zlozvyky českého strojírenství. Klient musel pochopit, že správně zvolený moderní nástroj vybraný podle relevantních parametrů, spolu s kvalitním naprogramováním procesu a strategickou organizací obráběcího procesu, může až desetinásobně zvýšit produktivitu výroby, snížit spotřebu nástrojů, kapaliny, elektřiny a potažmo i fixních nákladů.

MĚŘÍTKEM VŠEHO JE PRODUKTIVITA V roce 1996 Grumant hledal nové pracovní síly a současně prostředky pro zvýšení produktivity práce. Tím se nakonec stal informační systém ABRA Gen, který si získal vedení firmy již při první prezentaci, ze které bylo jasné, že zautomatizovat půjde hodně každodenních činností.

Díky ABRA Gen vzrostla pětinásobně produktivita práce obchodního oddělení. Před zavedením informačního systému ABRA Gen obchodníci ručně vystavovali faktury, dodací listy a jiné dokumenty. Po jeho zavedení jeden pracovník obchodního oddělení denně přijme v průměru 58 objednávek, zpracuje 30 nabídek a vytvoří 12 objednávek vůči svým dodavatelům, což bylo dříve nemyslitelné.

V EKONOMICKÉ KRIZI posledních let Grumant zaznamenal výrazné navýšení počtu poptávek, které, při stejném obchodním výsledku, musí prodejci zpracovat. Tato situace jde díky ABRA Gen velmi dobře zvládnout. ABRA Gen je pro Grumant od samého počátku obrovskou konkurenční výhodou. Neméně důležitým přínosem, který informační systém ABRA Gen do Grumantu přinesl, je pro vedení společnosti možnost rozboru všech ekonomických a obchodních ukazatelů. Management tak může během několika minut analyzovat stav firmy, vytvářet obchodní predikce a operativně plánovat změny.

PO PATNÁCTI LETECH podnikání již máme jasný recept na úspěch: Náš profit je vždy a přímo spojen s úspěchem klienta, a to proto, že v případě jasné a otevřené dohody s ním se z nás stává ne objekt tendru, ale jakási technologická divize klienta, jejíž zázemí tvoří i informační systém ABRA Gen. Vzájemná spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem je pak schopna docílit nevídaných výsledků – třeba i násobků zvýšení produktivity a optimalizace celého procesu obrábění. Klient poté může přijímat zakázky, které pro něj byly dříve prodělečné. Rád pak zaplatí za naše nástroje. Fakticky nám ale platí za Know-how, jak získat vysokou produktivitu.“

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO firmy je tvořeno především:

  • nástroji pro třískové obrábění (frézy, soustružení, vrtáky, upínače)
  • přístroji pro seřizování
  • přístroji určenými pro měření a seřizování nástrojů k CNC obráběcím strojům
  • unikátním Toolboxem s patentovaným 3D vydávacím mechanismem a CAD/CAM softwarem

Stáhněte si podrobnou případovou studii

Máte zájem o řešení na míru pro vaši společnost?

Mám zájem o předvedení Grumant CZ