Kredit

Výrobní společnost se sortimentem regálových systémů sbírá data o výrobě v reálném čase.

Skladové systémy Kredit

V čem ABRA Gen pomáhá?

  • Podporuje běžné obchodní, ekonomické a výrobní procesy firmy s plnou provázaností jednotlivých agend.
  • Díky odvodovým terminálům mají pracovníci ve výrobě mají minimální práci se čtením čárových kódů z výrobních průvodek.
  • Dodává on-line informace o stavu zakázek.
  • Automatizuje dříve ručně zpracovávané agendy.
Logo Kredit
OBORVýroba, Obchod, Sklady
ZAMĚSTNANCIn/a
ROČNÍ OBRATn/a
MÍSTOZlínský kraj
WEBwww.kredit.cz

Společnost KREDIT využívá ERP ABRA Gen. který podporuje běžné obchodní, ekonomické a výrobní procesy firmy s plnou provázaností jednotlivých agend. KREDIT se s ohledem na zvyšování vlastní produktivity práce zaměřil na automatizaci dříve ručně zpracovávaných agend. Například převedl průvodky do digitální podoby a výrazně tak zkrátil strávený čas pracovníků a chybovost v záznamech. Na druhou stranu ne příliš dokonalá evidence výrobních procesů zapříčinila nepřehlednost ve výrobních datech. Tuto situaci komentoval firemní správce informačního systému: „V této době se nedalo s daty o výrobě dobře pracovat. Nebylo v našich silách výrobu průběžně kontrolovat a reálně vyhodnocovat. Rozhodli jsme se najít nástroj, který nám bude poskytovat on-line informace o naší výrobě“.

Správce sítě firmy Kredit

Pro naši výrobu je spojení informačního systému ABRA Gen s terminály Sembox od Bartechu dobrým řešením pro online kontrolu a vyhodnocování výrobních dat.

Ve spojení s rozvojem firmy a její certifikací ISO 9001:2000 a 14001:2004 vyvstaly nové požadavky na okamžité vyhodnocování a sběr dat z výroby. Společnost KREDIT využila doporučení výrobce informačního systému ABRA Gen a oslovila hodonínskou firmu Bartech. Poptávala řešení s cílem komplexního sběru informací o všech výrobních zakázkách.

Ve výběrovém řízení stanovila tyto požadavky:

  • komunikace s  ERP ABRA Gen v reálném čase
  • sběr dat o každé operaci ve výrobě (začátek operace, konec operace, data o pracovníkovi)
  • kontrola dat z výroby
  • jednoduché řešení (jak na instalaci, tak i na pozdější správu — ideálně vlastními silami)

ŘEŠENÍ

Společnost Bartech nejdříve, ve spolupráci s dodavatelem ERP ABRA Gen, provedla analýzu podmínek a požadavků a následně dodala řešení odpovídající potřebám zákazníka. Do výroby umístila terminály Sembox s připojenými snímači čárových kódů Motorola. Systém je přes standardní Ethernet rozhraní propojený s firemním serverem, který data sbírá a zároveň celý systém řídí.

Zavedení nového systému komentuje správce sítě z firmy KREDIT: „Lidé ve výrobě řešení přijali, pro uživatele je jednoduché a komunikace s ABRA Gen probíhá bez prostojů, možnost analyzovat různé aspekty výroby, jako je využitelnost strojů, počty a typy zmetků, dodržování technologických postupů atd.“

VYHODNOCENÍ PROJEKTU, které vzešlo ze spolupráce firmy Bartech a dodavatele ERP ABRA Gen, splnilo veškeré požadavky, které na něj zákazník kladl. Pracovníci ve výrobě nyní mají minimální práci se čtením čárových kódů z výrobních průvodek. Společnost KREDIT získala on-line informace o stavu zakázek. Tato data aktuálně využívá k vyhodnocování výrobních nákladů a vytváření výrobních statistik. Stejně tak je využívají obchodníci společnosti a i samotní zákazníci, kteří mají přehled o rozpracovanosti zakázek. Do budoucna KREDIT uvažuje o využití dat z výroby pro mzdové podklady firmy.

OBCHODNÍ SPOLEČNOST KREDIT, společnost působí na českém trhu od roku 1992. Specializuje se na výrobu skladové techniky a regálových systémů. S produkty dodává komplexní zákaznický servis, včetně montáží a poradenství. Firma si své výrobní zázemí vybudovala takřka na hranicích mezi Českou a Slovenskou republikou, ve Slavkově nedaleko Uherského Hradiště.

Devět typových řad regálových konstrukcí KREDIT aplikuje v šestnácti technologických skupinách statického a dynamického skladování. Ucelená řešení skladových systémů dodává do skladových prostor, archivů a mrazíren. V každé z těchto oblastí přináší inovaci a automatizaci. Skladové systémy společnosti KREDIT jsou úsporné a racionálně postavené. Založeny jsou na dálkově ovladatelném posuvném řešení, které zajišťuje přehledný, bezpečný a úsporný provoz.

KREDIT je úzce zaměřen na vyčíslitelnosti přínosu pro své klienty. U nově budovaných skladů se úspory obvykle blíží polovině provozních nákladů a přínosy pro investora jsou tak jednoznačné. V mrazírenském průmyslu nabízí úsporu nejen prostorovou, energetickou, ale také čistě provozní např. ve spotřebě svícení.

V průběhu let se KREDIT z firmy regionálního významu stal dynamicky se rozvíjející výrobně-obchodní společností s evropskou působností, stále však zůstává výhradně českou společností.

Stáhněte si podrobnou případovou studii

Máte zájem o řešení na míru pro vaši společnost?

Mám zájem o předvedení Kredit CZ