Laná

Pevné spojení se světem.

Tradiční slovenská firma Laná

V čem ABRA Gen pomáhá?

  • Integruje různé evidence do jedné databáze a efektivně spravuje obchodní zakázky od A až do Z.
  • Přináší přehled a kompatibilitu dat ve výrobě.
  • Připravuje pravidelný manažerský reporting.
  • Sjednocuje informace o zakázkách na jednom místě.
Logo Laná
OBORFinance, Obchod, Výroba
ZAMĚSTNANCIn/a
ROČNÍ OBRATn/a
MÍSTOSlovenská republika
WEBwww.lana.sk

Již v roce 1951 vznikl podnik „Závod Slovenského národného povstania“ na výrobu primárního hliníku, v němž byly postupně vybudovány slévárny. Pro finalizaci výroby byla na počátku vybudována lisovna hliníkových profilů a následně byla založena výroba hliníkových drátů a hliníkovo‑ocelových (AlFe) lan. Do Žiaru nad Hronom se technologie na výrobu drátů a lan dostaly přesunem výroby z Kovohutí Děčín. Dvanáct drátotahů a 6 zlaňovacích strojů bylo namontováno a spuštěno do provozu v roce 1967.

Daviel Drgoňa, Laná

Daniel Drgoňa

IT specialista firmy Laná

S ABRA Gen máme všechny potřebné informace hned po ruce. ABRA Gen do naší výroby přinesl přehled a kompatibilitu v datech.

PRVNÍ LANO

„První hliníkovo‑ocelové lano s rozměry 350/6 bylo vyrobené v září 1967,“  hovoří o historii podniku Jozef Barniak, obchodní specialista společnosti Laná a.s. „V následujících letech průměrná roční výroba představovala 10 000 tun lan. Rozrůstal se i sortiment lan a přibývali také noví odběratelé.“

EXPORT

V dalších letech se výroba stabilizovala na 18 000 tunách lan ročně s převahou exportu hlavně do bývalého Sovětského svazu. Po jeho rozpadu se snížila roční výroba na 8 000 tun.

V devadesátých letech se export rozrostl do Rakouska, Litvy, Ukrajiny, Turkmenistánu a Bosny a Hercegoviny. Ve válkou zničené Bosně a Hercegovině AlFe lana obnovovala především vysokonapěťové sítě.

Modernizace výroby

V období let 1992 -2001 byla lanovna součástí společnosti Alufinal a.s. Toto období charakterizuje modernizace zlaňovacích strojů a také velký konkurenční boj o zákazníka. Firma chtěla nabídnout především kvalitu, a tak se při modernizaci zlaňovacích strojů soustředila na posun kvality v oblasti výroby. Příkladem může být nahrazení zastaralého brzdícího systému ve zlaňovacích koších moderním počítačovým řízením.

Pokles výroby

Toto období také znamenalo výrazný pokles roční výroby až na 6 000 tun lan. I přesto se podniku podařilo inovovat výrobní program rozšířením sortimentu o slitinová lana.

ŽHS

V roce 2002 lanovnu koupila skupina ŽHS (Žiarska hutnícka spoločnosť), v rámci které vznikl podnik Laná, s.r.o. V tomto období se firma snažila podpořit prodej certifikacemi výrobků v akreditovaných zkušebnách a podporou exportu. Podařilo se rozšířit exportní trh o Maďarsko, Polsko a Holandsko. Roky 2004 - 2006 byly obdobím stabilizace počtu zaměstnanců vůči výrobní produkci. Ta byla na úrovni 5 000 tun výrobků při průměrném počtu 33 pracovníků.

IT ve výrobě lan

Ve své historii podnik vystřídal 5 různých systémů. První z nich byly zaměřeny spíše na účetnictví, další už obsahovaly skladové a nakonec i výrobní moduly. V roce 2011 se společnost rozhodla zavést nový informační systém, který měl integrovat různé evidence do jedné databáze a měl efektivně spravovat obchodní zakázky od A až do Z.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Výběrové řízení proběhlo v rámci koncernu ŽHS a pro všechny zúčastněné firmy ho vedl Daniel Drgoňa. „Hledali jsme systém, který je už zaběhnutý - má mnoho uživatelů, a tak bude odladěný. Šlo nám především o dobře zpracovaný výrobní modul, který půjde dál přizpůsobovat. Hledali jsme systém, který bude schopen doplňovat specifické výrobní funkce i za pochodu,“ říká Daniel Drgoňa a dodává: „Kromě standardních funkcí, které se od informačního systému očekávají automaticky, jsme měli pár specifických požadavků, jako například možnost měnit oceňování vstupů, protože jsme závislí na nákupních cenách, které určuje burza.“

Daviel Drgoňa, Laná

Daniel Drgoňa

IT specialista firmy Laná

S ABRA Gen máme všechny potřebné informace hned po ruce. ABRA Gen nám nabídl skutečně komplexní řešení, které dává prostor také pro další rozvoj.

ABRA Gen

„Naše požadavky naplnila ABRA Gen. Nabídla skutečně komplexní řešení, které dává prostor také pro rozvoj. Systémy z rodiny ABRA začaly používat i další sesterské společnosti z koncernu ŽHS a tak v rámci ERP pracujeme s kompatibilním reportingem. Také cena byla vzhledem k nabízeným funkcím konkurenceschopná,“ popisuje Daniel Drgoňadůvody, proč uspěla právě ABRA Gen.

IMPLEMENTACE ABRA GEN

byla bez větších obtíží implementována během několika týdnů. Instalace proběhla podle oboustranně schválené implementační studie. V rámci první fáze implementace proběhlo standardní nastavení systému a zaškolení uživatelů. V další fázi byl systém přizpůsoben specifickým provozním podmínkám firmy. Po dvou měsících již Laná běžela na ABŘE v ostrém provozu.

PŘÍNOSY

„ABRA Gen do našeho podniku přinesla přehled a kompatibilitu v datech. Všechny potřebné informace máme hned po ruce. Jsme schopni vyřizovat zakázku na jednom místě v celém jejím cyklu. Důležitá je pro nás také jednoduchost ovládání a příjemné uživatelské prostředí. Jako informatik oceňuji, že jsem schopen systém sám spravovat, upravovat sestavy apod. Nepotřebujeme dalšího specialistu, což by pro nás znamenalo náklady navíc,“ shrnuje přínosy Daniel Drgoňa.

Stáhněte si podrobnou případovou studii

Máte zájem o řešení na míru pro vaši společnost?

Mám zájem o předvedení Laná CZ