EXPERT holding

EXPERT HOLDING PODNIKÁ V OBLASTI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE, NABÍZÍ SLUŽBU OPTIMALIZACE NÁKLADŮ FIREM, PORADENSTVÍ V OBLASTI DOTACÍ A ZPRACOVÁNÍ MEZD A PERSONALISTIKY.

EXPERT HOLDING své služby poskytuje firmám všech velikostí. Širokou nabídku služeb opírá především o vedení účetnictví, poradenství a zpracování mzdových agend.

V roce 2012 společnost získala více nových klientů a s touto změnou začala plánovat systematický rozvoj firmy a její budoucnost. V rámci této změny došlo i na požadavek řešit nedostatečně dimenzovanou IT infrastrukturu a efektivnější správu dat a jejich zabezpečení.

Screenshot webu EXPERT holding s.r.o.

Vedení firmy se v tomto období rozhodlo integrovat evidence do jedné databáze v podobě nového informačního systému a software postavit na nové hardwarové platformě.

V RÁMCI VÝBĚROVÉHO řízení Expert Holding oslovil několik českých dodavatelů ekonomických a informačních systémů. Vyhodnocení nabídek ukázalo jako nejvíce vyhovující řešení z dílny ABRA Software.

SYMBIÓZA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ABRA G2 SPOLU SE SERVEREM Q100 PŘEDSTAVUJE PRO MENŠÍ FIRMY STABILNÍ A DOSTATEČNĚ DIMENZOVANÉ POKRYTÍ VŠECH FIREMNÍCH AGEND.

Bc. Eva Macháčková

ABRA G2 ve výběrovém řízení uspěla díky pokrytí všech původních požadavků. Jedním z nich byl přístup do informačního systému z firemní sítě a zároveň vzdáleně přes internet.

DODAVATELEM ŘEŠENÍ  se stala společnost MARaCO, působící ve Středočeském kraji jako Premium Partner ABRA Software. MARaCO navíc dodalo i hardwarové řešení optimalizované pro systém ABRA G2, ABRA Server Q100.

ABRA SERVER Q100 je kompletován v České republice a je sladěn a testován pro systémy ABRA. Dodáván je v několika konfiguračních variantách a barevných kombinacích.

"PRO FIRMU naší velikosti je symbióza informačního systému ABRA G2 spolu se Serverem Q100 stabilním a dostatečně dimenzovaným řešením pro všechny firemní agendy,“ hodnotí řešení Bc. Eva Macháčková ze společnosti Expert Holding.

Serverové skříně

Základní technická specifikace serveru

ŘEŠENÍ NA MÍRU obsahuje:

ABRA Server Q100, včetně

  • informačního systému ABRA G2
  • předinstalované databáze
  • terminálového serveru
  • rozšíření záruky a instalačního balíčku All‑inclusive
  • systému pro zálohování dat serveru na externí datové úložiště
  • záložního zdroje napájení předkonfigurovaného pro bezpečné ukončení všech součástí systému při výpadku napájení.

SPOJENÍ ABRY G2 se Serverem Q100 komentuje Václav Rákosník ze společnosti MARaCO: „Je jasné, že Expert Holding je perspektivní firma, která má před sebou další růst. Proto jsme pozornost soustředili na dostatečné dimenzování Serveru Q100 pro případ rychlého rozvoje a navýšení objemu zpracovávaných dat.“

JAK PROBÍHALY přípravy na předání Serveru Q100 do ostrého provozu vysvětluje Petr Kacálek ze společnosti Systematiq, která je hardwarovou divizí ABRY: „Server jsme pro Expert Holding připravovali v rámci balíčku All-inclusive, který obsahoval nejen konfiguraci a oživení serveru na místě, ale také konfiguraci všech počítačů v lokální síti tak, aby se serverem správně komunikovaly.“

PRO EXPERT HOLDING toto řešení znamená rychlý a spolehlivý přístup k informačnímu systému, který každodenně využívá. Díky integraci více funkcí do jednoho zařízení mohou systém využívat lokální i vzdáleně přistupující uživatelé.

HLAVNÍM PŘÍNOSEM dodaného řešení je jeho komplexnost ve spojení hardwarové části s informačním systémem ABRA G2. Od jednoho dodavatele, s jednou zárukou a jednou servisní podporou pro HW i SW komponenty.