FV Plast

ZÍSKÁVÁ REPORTY STISKEM TLAČÍTKA

ABRA IGATE JE VE SPOLEČNOSTI FV PLAST NÁSTROJEM ONLINE REPORTINGU, ALE I ZDROJEM DAT PRO DALŠÍ PRÁCI. PORTÁL TYPU BUSINESS INTELLIGENCE VEDENÍ SPOLEČNOSTI VYUŽÍVÁ K PODPOŘE ŘÍZENÍ NA ÚROVNI CONTROLLINGU, OBCHODU, LOGISTIKY A VÝROBY.

Ing. Kamil Mahovský, generální ředitel FV Plastu Ing. Kamil Mahovský, generální ředitel FV Plastu

FV Plast a.s., tradiční český výrobce plastových potrubních systémů se specializací na výrobu plastových trubek, tvarovek a armatur pro rozvody vody, vzduchu a ústřední a podlahové vytápění. Ing. Kamil Mahovský, generální ředitel FV Plastu, firmu charakterizuje: „V současnosti jsme druhý největší dodavatel na domácím trhu. Ve 2 závodech působíme na 6000 m2 výrobních hal a se 180 zaměstnanci produkujeme roční obrat 730 mil. Kč. Osmdesát procent naší produkce směřuje  do zahraničí, do více než 48 zemí světa.“ 

HISTORIE FIRMY
Historie FV Plastu sahá až do roku 1990, ve kterém pan Vondráček začal podnikat jako fyzická osoba v oboru materiálů pro rozvody vody.  V roce 2005 FV Plast revitalizoval starou továrnu v Čelákovicích, do které následně přesunul výrobu. Firma se dobře etablovala na nových trzích, rostl jí obrat a rozšiřovala výrobní portfolio. V roce 2008 přišla nabídka k odprodání firmy nadnárodnímu koncernu. Pan Vondráček se rozhodl zachovat firmu v českých rukách a současně ji restrukturalizovat. FV Plast se stal akciovou společností a čtyři noví akcionáři začali systematicky firmu připravovat na další rozvoj, růst v oblasti výroby i prodeje a expanzi na další světové trhy.

SYSTÉM V PODNIKÁNÍ
Do roku 2008 byl informační systém ABRA G3 ve společnosti FV Plast využíván pouze pro statutární agendy. V tomto roce management firmy rozhodl o efektivnějším využití funkcí systému pro podporu řízení firmy.

ERP NA MÍRU
FV Plast začal informační systém aktivně přizpůsobovat svým konkrétním požadavkům. Dokázal mnoho úkonů automatizovat, a lépe tak ve svůj prospěch využívat stávající informační infrastrukturu. V systému G3 oceňuji možnost uživatelských úprav pro naše individuální potřeby, například při tvorbě sestav nebo přidávání uživatelských polí,“ říká Ing. David Behner, ředitel obchodu pro ČR a SR.

Ing. David Behner, ředitel obchodu pro ČR a SR Ing. David Behner, ředitel obchodu pro ČR a SR
Schema aplikace igateObchodní informace má uživatel díky ABRA iGATE k dispozici online

BUSINESS INTELLIGENCE
Informační systém je dnes úzce propojen s aplikací typu Business Intelligence, ABRA iGATE. „Pomáhá nejen oddělení controllingu, ale také obchodu, výrobě a logistice. Největším přínosem je to, že data v iGATE jsou živá, tedy online, a zároveň dostupná z jakéhokoliv zařízení i se vzdáleným přístupem. Důležité je, že informace v iGATE jsou jednotné, a všichni tak pracují se stejnými čísly,“ upřesňuje výhody reportingu David Behner, který přes iGATE sleduje především výkony obchodníků.

 

INFORMACE Z ABRA IGATE NAPLNILY NAŠE OČEKÁVÁNÍ. Z REPORTŮ SEGMENTOVANÝCH PO JEDNOTLIVÝCH TRZÍCH JSME NAPŘÍKLAD EFEKTIVNĚ A PŘESNĚ ZJISTILI, JAKÝ JE V DANÝCH OBLASTECH NÁŠ NEJPRODÁVANĚJŠÍ SORTIMENT.

Ing. David Behner, ředitel obchodu pro ČR a SR

ABRA G3
je v FV Plastu využíván především pro účetnictví, skladové hospodářství, cenotvorbu, obchodkontrolu nad výnosy a náklady. Spojení s reportingovým nástrojem iGATE David Behner hodnotí: „Jsem rád, že používáme systém, který je jednoduchý a s Abrou si maximálně a bezchybně rozumí.“ ABRA iGATE umožňuje v plném provozu sledovat různé parametry a následně pak

Výroba plastové trubky společnosti FV Plast
  • sledovat vývoj např. skladových zásob v čase,
  • pracovat s aktuálním přehledem obratu, manažerskými výsledovkami,
  • pružně reagovat na informace o pohledávkách a závazcích z obchodního styku apod.

KAŽDODENNÍ PRÁCE S IGATE
Technický pohled na práci s reportingovým nástrojem přináší Miroslav Černý, specialista na informační systémy ve firmě FV Plast: „Před využitím iGATE jsme museli nejdříve uspořádat a sjednotit data v informačním systému. Následně jsme začali tvořit reportingové sestavy. Nyní používáme, mimo jiných, 4 plně automatizované sady reportů, které dříve controlling připravoval pravidelně několik dnů. Dnes není iGATE využíván pouze pro reporting, ale také jako zdroj dat pro další specializovanou práci, například v Excelu. Zpětně vidím, že díky iGATE jsme poznali další vlastnosti a funkce informačního systému ABRA.“

IGATE NÁM DÁVÁ INFORMACE O SKLADOVÝCH ZÁSOBÁCH CELÉHO SORTIMENTU VE FORMĚ GRAFŮ BĚHEM NĚKOLIKA VTEŘIN, DOSLOVA NA KLIKNUTÍ. DŘÍVE JSME STEJNÁ DATA ZÍSKÁVALI MNOHO HODIN AŽ 3 DNY.

Miroslav Černý, specialista na informační systémy

BUDOUCNOST FV PLAST
Kamil Mahovský vidí budoucnost firmy jasně: „Když se řekne plastová trubka, tak si spousta lidí představí jen trubku, ale ta problematika je mnohem širší. Nyní se pohybujeme jen v určitých segmentech, převážně vnitřních tlakových rozvodů, ale oblastí, ve kterých se může FV Plast dále výrazně rozvíjet, je hned několik. Obchodní strategie firmy se bude v budoucích letech opírat o 4 pilíře:

  • Rozvody — FV Aqua,
  • Topení — FV Therm,
  • Obnovitelné zdroje tepla — FV Energeo,
  • Infrastruktura – FV Infra.
Miroslav Černý, specialista na informační systémy Miroslav Černý, specialista na informační systémy

OBCHODNÍ ÚSPĚCH
FV Plast svůj podnikatelský úspěch opírá o to, že při prodeji i výrobě naslouchá u těch, kteří s výrobky každý den pracují, tedy u instalatérů a montážních firem. Mohou jim tak nabízet přesně ta řešení, která opravdu pro svou práci potřebují.

Společnost YVES ROCHER používá informační systém ABRA
Společnost PETROF používá informační systém ABRA
Společnost LAKTOS používá informační systém ABRA