Kredit

VÝROBNÍ SPOLEČNOST SE SORTIMENTEM REGÁLOVÝCH SYSTÉMŮ SBÍRÁ DATA O VÝROBĚ V REÁLNÉM ČASE

Skladová technika společnosti Kredit

OBCHODNÍ SPOLEČNOST KREDIT, společnost působí na českém trhu od roku 1992. Specializuje se na výrobu skladové techniky a regálových systémů. S produkty dodává komplexní zákaznický servis, včetně montáží a poradenství. Firma si své výrobní zázemí vybudovala takřka na hranicích mezi Českou a Slovenskou republikou, ve Slavkově nedaleko Uherského Hradiště.

Devět typových řad regálových konstrukcí KREDIT aplikuje v šestnácti technologických skupinách statického a dynamického skladování. Ucelená řešení skladových systémů dodává do skladových prostor, archivů a mrazíren. V každé z těchto oblastí přináší inovaci a automatizaci. Skladové systémy společnosti KREDIT jsou úsporné a racionálně postavené. Založeny jsou na dálkově ovladatelném posuvném řešení, které zajišťuje přehledný, bezpečný a úsporný provoz.

KREDIT je úzce zaměřen na vyčíslitelnosti přínosu pro své klienty. U nově budovaných skladů se úspory obvykle blíží polovině provozních nákladů a přínosy pro investora jsou tak jednoznačné. V mrazírenském průmyslu nabízí úsporu nejen prostorovou, energetickou, ale také čistě provozní např. ve spotřebě svícení.

V průběhu let se KREDIT z firmy regionálního významu stal dynamicky se rozvíjející výrobně-obchodní společností s evropskou působností, stále však zůstává výhradně českou společností.

PRO NAŠI VÝROBU JE SPOJENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ABRA G4 S TERMINÁLY SEMBOX OD BARTECHU DOBRÝM ŘEŠENÍM PRO ON-LINE KONTROLU A VYHODNOCOVÁNÍ VÝROBNÍCH DAT.

správce sítě firmy Kredit

VÝCHOZÍ SITUACE, společnost KREDIT využívá ERP ABRA G4, který podporuje běžné obchodní, ekonomické a výrobní procesy firmy s plnou provázaností jednotlivých agend. KREDIT se s ohledem na zvyšování vlastní produktivity práce zaměřil na automatizaci dříve ručně zpracovávaných agend. Například převedl průvodky do digitální podoby a výrazně tak zkrátil strávený čas pracovníků a chybovost v záznamech. Na druhou stranu ne příliš dokonalá evidence výrobních procesů zapříčinila nepřehlednost ve výrobních datech. Tuto situaci komentoval firemní správce informačního systému: „V této době se nedalo s daty o výrobě dobře pracovat. Nebylo v našich silách výrobu průběžně kontrolovat a reálně vyhodnocovat. Rozhodli jsme se najít nástroj, který nám bude poskytovat on-line informace o naší výrobě".

Skladový terminál společnosti Kredit

Skladové prostory

ZMĚNA, ve spojení s rozvojem firmy a její certifikací ISO 9001:2000 a 14001:2004  vyvstaly nové požadavky na okamžité vyhodnocování a sběr dat z výroby. Společnost KREDIT využila doporučení výrobce informačního systému ABRA G4 a oslovila hodonínskou firmu Bartech. Poptávala řešení s cílem komplexního sběru informací o všech výrobních zakázkách.

Ve výběrovém řízení stanovila tyto požadavky:

  • komunikace s ERP ABRA G4 v reálném čase
  • sběr dat o každé operaci ve výrobě (začátek operace, konec operace, data o pracovníkovi)
  • kontrola dat z výroby
  • jednoduché řešení (jak na instalaci, tak i na pozdější správu — ideálně vlastními silami)

LIDÉ VE VÝROBĚ ŘEŠENÍ PŘIJALI, JE JEDNODUCHÉ A TAKÉ KOMUNIKACE S ABROU PROBÍHÁ OKAMŽITĚ A BEZPROBLÉMOVĚ.

správce sítě firmy Kredit

ŘEŠENÍ  společnost Bartech nejdříve, ve spolupráci s dodavatelem ERP ABRA G4, provedla analýzu podmínek a požadavků a následně dodala řešení odpovídající potřebám zákazníka. Do výroby umístila terminály Sembox s připojenými snímači čárových kódů Motorola. Systém je přes standardní Ethernet rozhraní propojený s firemním serverem, který data sbírá a zároveň celý systém řídí.

Zavedení nového systému komentuje správce sítě z firmy KREDIT: „Lidé ve výrobě řešení přijali, pro uživatele je jednoduché a komunikace s ABROU probíhá bez prostojů, možnost analyzovat různé aspekty výroby, jako je využitelnost strojů, počty a typy zmetků, dodržování technologických postupů atd.“

VYHODNOCENÍ PROJEKTU, které vzešlo ze spolupráce firmy Bartech a dodavatele ERP ABRA G4, splnilo veškeré požadavky, které na něj zákazník kladl. Pracovníci ve výrobě nyní mají minimální práci se čtením čárových kódů z výrobních průvodek. Společnost KREDIT získala on-line informace o stavu zakázek. Tato data aktuálně využívá k vyhodnocování výrobních nákladů a vytváření výrobních statistik. Stejně tak je využívají obchodníci společnosti a i samotní zákazníci, kteří mají přehled o rozpracovanosti zakázek. Do budoucna KREDIT uvažuje o využití dat z výroby pro mzdové podklady firmy.

Skladový terminál společnosti Kredit

Společnost YVES ROCHER používá informační systém ABRA
Společnost PETROF používá informační systém ABRA
Společnost LAKTOS používá informační systém ABRA