Laktos

ČESKÁ MLÉKÁRENSKÁ TRADICE

LAKTOS A.S. je tradiční českou značkou, jejíž obchodní známka byla poprvé registrovaná již v roce 1936, a která je dodnes chráněná v mezinárodním registru. Historie Laktosu však sahá ještě o několik desítek let dále, až na počátek dvacátého století.

Největšího rozkvětu Laktos dosáhl v šedesátých letech dvacátého století, kdy ročně zpracovával 340 mil. litrů mléka a kdy sjednocoval největší mlékárenské závody v republice. Stal se tak největším výrobcem a distributorem mléčných výrobků.

Oldřich Klimovič Oldřich Klimovič, hlavní účetní společnosti Laktos

LÍBÍ SE NÁM ROZBOR ZISKU U JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ, KTERÝ ABRA UMOŽŇUJE.

Oldřich Klimovič, hlavní účetní

V ROCE 1993 byl Laktos privatizován a novou éru začal s orientací na export mléčných komodit. Dnešní podnikatelské aktivity společnosti Laktos stojí především na třech základních pilířích: zahraničním obchodě, vnitrostátním obchodě a prodeji krmných směsí. Čtvrtým pilířem se pomalu stává obnovená výroba mlékárenských delikates.

V DNEŠNÍ DOBĚ Laktos obchoduje především s distributory potravin, velkoobchody a zpracovatelskými firmami, s mezinárodními maloobchodními řetězci, stravovacími zařízeními a sítí nezávislých obchodníků ve více než třiceti zemích celého světa. Jeho roční obrat činí 1,3 mld. Kč.

Balení tavených sýrových kuliček Laktos

Mapa zastpupení Laktos

LAKTOS je také spoluvlastníkem logistické a distribuční společnosti v bulharském Burgasu, která je exkluzivním distributorem významných zahraničních a bulharských potravinářských firem.

SPOLEČNOST LAKTOS se v novodobé historii mohla opřít o několik velmi úspěšných výrobků. Odborné veřejnosti nejznámější zřejmě bude Laktosan, mléčná náhražka pro telata, který je v oblasti krmných směsí natolik známým pojmem, že se jeho název začal používat jako obecný termín. V mlékárenském odvětví mezi nejznámější výrobky patří Smetánek, Jovokoktejl nebo Biokys.

NÁVRAT K VÝROBĚ Na rok 2009 Laktos naplánoval obnovu vlastní výroby mlékárenských výrobků. Znamenalo to zajistit výrobní linku, nová odbytiště, pracovníky do výroby a nástroj pro evidenci výrobního procesu. Potřeba nového evidenčního nástroje byla spojena s nutností obnovy účetního programu, a tak Laktos vypsal výběrové řízení na komplexní informační systém.

ABRU JSME POŘÍDILI PŘEDEVŠÍM KVŮLI VÝROBĚ, DÍKY EVIDENCI ŠARŽÍ JSME ZÍSKALI POŘÁDNÉ INFORMACE O CENÁCH SUROVIN.

Oldřich Klimovič, hlavní účetní

VÝBĚR INFORMAČNÍHO SYSTÉMU byl podřízen především naplnění požadavků na komplexní podporu výrobního mlékárenského procesu, zejména evidenci ingrediencí na úrovni výrobních šarží a návaznost na podvojné účetnictví. Klíčovým také bylo vyřešení automatizovaného přenosu dat s externím logistickým partnerem, firmou Nagel Česko, včetně zajištění evidence šarží a expirací v informačním systému Logenius.

ABRA SOFTWARE ve výběrovém řízení, kterého se zúčastnila desítka firem, uspěla s ERP ABRA G3. Nabídla řešení, které komplexně pokrylo obchodní, výrobní, skladové i ekonomické oblasti firmy.

Z MNOHA FUNKCÍ, které ABRA G3 nabízí, lze v obchodní oblasti uvést např. implementovanou EDI komunikaci s obchodními řetězci a uživatelsky velmi jednoduchou tvorbu dokladů pro realizaci přímých dodávek. Dále legislativní podporu pro všechny druhy tuzemského i zahraničního obchodu s následnou automatickou tvorbou výkazů DPH, souhrnných hlášení a Intrastatu. Ve výrobě evidenci výrobních receptur všech požadovaných typů, evidenci skutečně spotřebovaných surovin nebo evidenci hotových výrobků ve vazbě na konkrétní výrobní příkaz.

Etiketa camembertu Laktos

Etikety sýrových produktů Laktos

Obal taveného sýru  Laktos

VE SKLADOVÉM hospodářství ABRA mimo jiné vyřešila automatizovanou synchronizaci dat s externím logistickým skladem, a to až na úroveň šarží. Funkce systému rozšířila na míru vytvořená cenotvorba.

PRO MANAGEMENT společnosti Laktos přinesla ABRA G3 především analytické nástroje pro sledování obratů a vyhodnocování skutečných marží prodejů ve finančním i množstevním vyjádření.

LAKTOS je dynamická a úspěšná obchodně výrobní společnost s celosvětovou působností. Své aktivity v současnosti rozšiřuje jak v oblasti mlékárenství, tak v potravinářském průmyslu. Laktos své obchodní úspěchy staví na tradici, dobré pověsti, spolehlivosti a zkušenostech v oblasti obchodu a výroby.

Námět s liškou, vránou a sýrem ze známé Ezopovy bajky byl hlavním motivem sýrových etiket firmy Laktos už ve třicátých letech minulého století. Důkaz toho, že námět je rozšířený i v jiných zemích lze najít na mnoha etiketách, které jsou k vidění v galerii Laktos Collection: www.laktoscollection.cz

Společnost YVES ROCHER používá informační systém ABRA
Společnost PETROF používá informační systém ABRA
Společnost LAKTOS používá informační systém ABRA