TEMO – Telekomunikace

ABRA Gen optimalizoval procesy ve společnosti TEMO telekomunikace.

TEMO telekomunikační propojení

V čem ABRA Gen pomáhá?

  • Eviduje všechna data obchodního charakteru a umožňuje managementu velmi jednoduše a rychle vyhodnocovat nabídková řízení a efektivitu realizovaných zakázek.
  • Využívá elektronickou fakturaci.
  • Zjednodušuje rozsáhlou evidenci ve skladu.
  • Zvyšuje přehlednost a efektivitu všech podpůrných procesů a čerpání dat z IS.
  • Integrace veškerých dat v jedné databázi, jednoduchost zadávání prvotních dokladů a otevřenost systému pro tvorbu takřka libovolného reportingu.
Logo TEMO - Telekomunikace
OBORObchod, Služby
ZAMĚSTNANCIn/a
ROČNÍ OBRATn/a
MÍSTOPraha
WEBwww.temo.cz

TEMO — telekomunikace a.s. je technologicky orientovaná firma se zaměřením na služby v oblasti telekomunikačních, slaboproudých a silnoproudých systémů a sítí. Komplexně dodávané služby nabízí v mnoha oblastech: od výstavby velkých telekomunikačních sítí pro nadnárodní společnosti, přes instalaci bezpečnostních, informačních a datových systémů pro administrativní budovy, datová centra, výrobní a skladové haly, až po instalaci bytových rozvodů u jednotlivých zákazníků.

Michal Setnický

Výkonný ředitel, TEMO – telekomunikace

S pomocí ABRA Gen efektivně vyhodnocujeme nabídková řízení.

Společnost se rozhodla růst obchodních transakcí podpořit na úrovni administrativy sjednocením, zjednodušením a provázáním dílčích evidencí prostřednictvím informačního systému.

„Chtěli jsme odstranit evidence vedené v sešitech MS Excel a plnohodnotně je nahradit evidencemi v agendách informačního systému. Pro operativní podporu řízení nám však náš zavedený způsob vyhodnocování plně vyhovoval, a tak jsme chtěli zachovat výstupy v tabulkách a grafech, na něž jsme byli u Excelu zvyklí,“ říká Michal Setnický, výkonný ředitel společnosti.

ETAPA VÝBĚRU informačního systému a příprav na jeho zavedení trvala takřka rok. Byli k ní přizváni všichni klíčoví zaměstnanci společnosti, kteří tak měli možnost výběr systému přímo ovlivnit.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ vyhrála ABRA Gen, jako dodavatel služeb byla vybrána společnost FLORES Software. Vlastnímu rozhodnutí ve výběrovém řízení předcházela podrobná analýza potřeb firmy v konfrontaci s možnostmi, které ERP ABRA Gen nabízí.

Rozhodujícím faktorem byla schopnost ABRA Gen integrovat veškerá data v jedné databázi. Dále jednoduchost zadávání prvotních dokladů a otevřenost systému pro tvorbu takřka libovolného reportingu.

KLÍČOVÝM PRVKEM hladkého zvládnutí implementace systému ABRA Gen bylo ze strany TEMA pověření Jana Koláře jako odpovědné osoby za projekt zavedení systému. Plné soustředění a stoprocentní spolupráce se specialisty FLORES Software vedlo nejen k zahnání obav o navyšování rozpočtu zavedení ERP systému, ale část rozpočtu se dokonce mohla použít na rozvojové práce.

Zároveň se ukázalo, že ergonomie systému je natolik vyhovující, že nebylo třeba realizovat všechny v analýze požadované úpravy systému. Společnost FLORES Software tak potvrdila na českém trhu ERP systémů poměrně ojedinělou schopnost dodavatele garantovat cenu implementace.

IMPLEMENTACI ERP ABRA GEN popisuje vedoucí projektu za FLORES Software Jan Berka: „Když jsem prvně viděl, jakým způsobem ve společnosti TEMO – Telekomunikace vyhodnocují zakázky, hodně mne překvapilo, jak jsou oproti jiným společnostem daleko. Každá koruna nákladů je přesně rozpuštěna do výnosů za projekt v čase, po jednotlivých střediscích i podle toho, kudy do systému vstoupila. Naše společnost při implementacích velmi často poskytuje zákazníkům nad rámec zavádění systému také know-how, jak data číst, jaké údaje sledovat, kam směřovat pozornost a kde se například děje něco zbytečného. V TEMU však nebylo co zlepšovat, pouze jsme nasadili ABRA Gen a ušetřili mnoha lidem spoustu ruční práce pomocí automatizace, případně importů velkých souborů dat“.

KONKRÉTNÍM PŘÍKLADEM ve výběrovém řízení uspěla díky pokrytí všech původních požadavků. Jedním z nich byl přístup do informačního systému z firemní sítě a zároveň vzdáleně přes internet.

DODAVATELEM ŘEŠENÍ potvrzujícím slova Jana Berky může být např. import dat o spotřebě pohonných hmot jednotlivých vozů, kterých je ve firmě cca 200 nebo účtů za telefony po jednotlivých zaměstnancích. Importují se také podklady pro mzdy z evidencí projektových manažerů, protože mzda je rozpuštěna do zakázek nebo evidence o hotovostních výdajích jednotlivých zaměstnanců. Zde je ročně něco kolem 20 tisíc pokladních dokladů, nespočet vyplacených záloh a na vše jen jedna pokladní. V agendě Nabídek je využíváno jak sledování stavů, tak i verzování dokladů. Celý systém je navíc propojený se souborovým serverem.

V ABRA Gen jsou nyní všechna data obchodního charakteru, toho si cení především management společnosti. Může totiž velmi jednoduše a rychle vyhodnocovat nabídková řízení a efektivitu realizovaných zakázek.

OD LEDNA 2012 TEMO používá elektronickou fakturaci, kterou ABRA Gen již v základu podporuje. Výrazně tak zlepšuje své cashflow např. v případě, kdy postupuje pohledávky svého největšího zákazníka, společnosti Telefónica Czech Republic a.s., z důvodu dlouhé splatnosti faktoringové společnosti.

I VE SKLADECH FLORES Software našel způsob, jak pomocí IS ABRA zjednodušit rozsáhlou evidenci. „Dnes např. přesně víme, kdy se blíží termín vrácení bubnu dodavateli kabelů, kolik na kterém bubnu zbývá návinu, jaké kdo nafasoval pomůcky a nářadí a kolik máme skladem materiálu dodaného na zakázku přímo zákazníkem,“ tvrdí Jan Kolář.

PŘÍNOSY SHRNUJE  výkonný ředitel Michal Setnický: „Podařilo se nám zvýšit přehlednost a efektivitu všech podpůrných procesů a čerpání dat z IS. Zároveň jsme chtěli maximálně využít standardní funkce systému ABRA Gen a i zde musím uznat, že kromě exportů a importů, jsme nemuseli dělat větší programové úpravy systému.“

„ABRA Gen dnes konfiguruje náš vlastní zaměstnanec, který absolvoval snad všechna školení, která ABRA Gen poskytuje. Většinu kurzů máme dokonce zdarma, jako součást licenční služby. Pro mě osobně je však největším přínosem to, že mi dnes všech cca 40 lidí vkládá data místo do různých Excelů jen do ABRA Gen a moje reporty mají pořád stejnou podobu“.

Stáhněte si podrobnou případovou studii

Máte zájem o řešení na míru pro vaši společnost?

Mám zájem o předvedení TEMO – Telekomunikace CZ