Aktuality

Řešení možné chybové hlášky po aplikaci Automatických aktualizací

3. 2. 2021

V případě, že se vám po aplikaci automatických aktualizací zobrazí např. při výpočtu mezd chybová hláška: „Neznámá položka TNxWageListPartial“, je potřeba restartovat systém ABRA Gen. K chybě dochází z důvodu přidáni položek v rámci automatické aktualizace.