Aktuality

Řešení pro One Stop Shop (OSS) - zjednodušení odvodu DPH do zahraničí

28. 5. 2021
Efektivní provádění účetních závěrek

Prodáváte-li na svém e-shopu zboží koncovým zákazníkům (B2C) z jiných členských států EU, věnujte pozornost významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e-commerce). Od 1. 7. 2021 je možné využívat k odvádění DPH do zahraničí jedno správní místo v ČR tzv. One Stop Shop (OSS) aniž by bylo nutné registrovat se k odvodu DPH v jednotlivých členských zemích. Kromě toho se mění pravidla stanoveného limitu pro odvod DPH v zahraničí.

Nově se od 1. 7. 2021 ruší limity 35 000 nebo 100 000 EUR a vzniká pouze jeden limit ve výši 10 000 EUR bez daně na prodej zboží na dálku a poskytnutí služeb.

Tento limit je společný pro prodej zboží na dálku a poskytnutí služeb do všech členských států dohromady. Již se nadále nebude uplatňovat limit pro prodej zboží na dálku pro každý členský stát zvlášť, jako tomu bylo u zasílání zboží.

Usnadnění odvodu DPH v zahraničí přes OSS

One Stop Shop (OSS) slouží pouze k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům (B2C) do jiných států EU a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele (členský stát spotřeby). Dodavatel (uživatel OSS) se registruje do režimu OSS a odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU (tedy v ČR), ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU.

Použití zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) není povinné, ale výrazně zjednodušuje uživatelům odvod DPH u vybraných plnění, u nichž má být DPH vybraná v jiném členském státě EU.

Do tohoto zjednodušujícího režimu lze podávat přihlášky k registraci již nyní s tím, že odvod DPH s jeho využitím bude možný od 1. 7. 2021. Správcem daně zvláštního režimu jednoho správního místa je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I.

Dovozní režim

Dovozní režim (IOSS - Import One Stop Shop) v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa OSS slouží k odvodu DPH z prodeje dovezeného zboží na dálku, které není předmětem spotřební daně a jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR (takové zboží se také označuje jako „zboží nízké hodnoty“). Jedná se o dodání zboží, které je dodavatelem nebo na jeho účet fyzicky odesláno nebo přepraveno z 3. země (např. USA, Čína) pořizovateli do členského státu EU.

Při použití dovozního režimu dodavatel odvádí DPH namísto pořizovatele zboží (konečného spotřebitele), který by daň jinak musel odvádět v rámci celního řízení celnímu úřadu při dovozu zboží. Dodavatel zbaví pořizovatele zboží povinnosti odvést DPH při dovozu.

Nová pravidla pro odvod DPH v nové verzi ABRA Gen

Na Zákaznickém portálu je nyní k dispozici nová verze ABRA Gen 21.2.1, která obsahuje podporu všech zmíněných legislativních úprav. Řešení nabízí snadnou evidenci základních i snížených DPH sazeb pro jednotlivé země, nové definice pro DPH přiznání či vystavování dokladů v režimech OSS nebo IOSS. Se správným nastavením vám pomůže kompletní dokumentace.