Aktuality

„Rozhoduji se vždy na základě faktů,“ říká zakladatel Lékárna.cz Vladimír Finsterle

4. 5. 2020
Vladimír Finsterle, Lékárna.cz

Investice do ERP systému a dalších moderních technologií v oblasti e-commerce se internetovému portálu Lékárna.cz vyplatila. Meziroční růst tržeb se vyšplhal na 39 procent a díky tomu v roce 2019 vyrostl její obrat na 690 milionů korun. Co stojí za úspěchem Lékárna.cz? Zeptali jsme se přímo jejího zakladatele PharmDr. Vladimíra Finsterleho, MBA, co se mu při řízení firmy osvědčilo a jakou roli při tom hraje digitalizace.

Zabýváte se poměrně širokým spektrem aktivit – od digitálního marketingu pro farmaceutické firmy přes e-vzdělávání lékařů až po internetovou lékárnu. Co tyto vaše podnikatelské aktivity spojuje?

Všechny naše aktivity mají společná témata zdravotnictví, inovace, technologie, a hlavně jsou součástí vize naší firmy. Poskytujeme řešení a nástroje všem, kteří se starají o zdraví jiných, vzdělávají se nebo poskytují zdravotní služby pacientům.

Máte za sebou dvacetiletou firemní historii, co se Vám osvědčilo při řízení firmy?

Za celou dobu se mi osvědčila jedna důležitá vlastnost – vytrvalost. Neuhnout z cesty, nevzdat se při prvním neúspěchu a neustále se pokoušet svoji myšlenku, ideu nebo inovaci prosadit. Druhou důležitou firemní součástí, která v Lékárna.cz velice dobře a dlouhodobě funguje, jsou lidé. Lidé, kterým mohu důvěřovat a kteří sdílejí s firmou svoje nápady a úsilí. To jsou pro mě dva pilíře, na kterých Lékárna.cz stojí.

Kdy jste došel k myšlence, že digitalizace procesů je pro firmu „must have“?

Naše firma od začátku neustále prochází různými cykly. Zhruba po osmi nebo devíti letech jsem došel k závěru, že extenzivní rozvoj už není možné udržet intuitivně v hlavě nebo v excelech, ale je potřeba přijít s nějakým systémem, který vás podrží. Podrží vás v situacích, kdy už nápady nestačí a je potřeba se dívat do detailů a posuzovat různé varianty dalšího rozvoje na tvrdých datech. Bylo to po určité fázi, kdy jsem se rozhodoval, zda pokračovat v rozvoji firmy, nebo ji prodat. Pro pokračování jsem potřeboval silnou datovou základnu.

Lékárna.cz v loňském roce ještě před pandemií významně rostla, rychleji než konkurence. Co za tím úspěchem stojí?

Růst nebyl náhodný. Bylo to naplnění myšlenky dlouhodobosti a vytrvalosti. Prvním krokem byla investice do ERP systému, konkrétně do ABRA Gen. Následovala modernizace skladového hospodářství a celé logistiky, bez které nemůže e-commerce dlouhodobě růst. Třetím krokem je frontend a vlastní ergonomie nakupování, zákaznická zkušenost. Na to jsme se zaměřili v uplynulých šesti letech. Konečně se vnitřní energie firmy uvolnila a upřela se zákaznickým směrem. Zákazníci to ocenili, což se ukázalo na číslech.

Informační systém je základem každé firmy. Jaká kritéria jste zvažoval při výběru systému/platformy pro svůj byznys?

Pro mě byla důležitá čtyři kritéria. Prvním bylo pochopení komplexnosti našeho byznysu. Online lékárenství není úplně jednoduchá disciplína e-commerce. Je potřeba zohlednit určitá specifika lékárenství, jimž se musel ERP přizpůsobit. Druhým kritériem byla škálovatelnost. Firma se vyvíjí a my potřebujeme postupem doby systém doplňovat. Třetím kritériem je samozřejmě cena, která je skutečně až na třetím místě. A konečně důležitou roli hrál obecně přístup managementu a lidí, kteří definovali produkt. Pomohli nám s celým přechodem od jednoho systému k druhému.

Co doporučujete při tomto rozhodování nepodcenit?

Klíčové poučení z celého procesu bylo nepodcenit realitu, ze které do takového procesu vstupujete. Je potřeba být až kriticky upřímní v tom, jak máte vnitřní procesy nastaveny. Pak se ukáže, že některé procesy musíte úplně znovu nastavit, aby fungovaly efektivně. To asi bylo největší poučení, být k sobě upřímní a otevřeně komunikovat s ABRA Software.

V čem je pro vás ABRA Gen důležitý?

Když máte na jedné straně nápady a vize a na druhé straně core byznys, velmi zvažujete, kam svoji energii věnovat. ABRA Gen mi dává jistotu v tom, že klasické procesy, které máme nastaveny a které nám generují zhruba 80 % obratu a zisku, jsou skutečně datově pod kontrolou a já se rozhoduji na základě faktů, ne na základě pocitů. Ty naopak můžu uplatnit v inovacích a rozvoji. Core byznys mi musí fungovat na základě evidence-based dat. A tady má ABRA Gen nezastupitelnou roli a bez ní si už nedokážu řízení firmy představit, do budoucnosti už vůbec ne.

Inovujete komunikaci ve zdravotnictví – jak na tom je podle Vás digitalizace v českém zdravotnictví? Přejdeme jednou kompletně do „e-zdravotnictví“?

Digitalizaci zdravotnictví bohužel přibrzdilo několik neúspěšných projektů v ČR. Dnes jsou například krásným příkladem fungujícího systému e-recepty. Současná koronavirová situace digitalizaci urychlila. V naší firmě pořádáme jeden webinář za druhým, prodej na Lékárna.cz stoupá o 40-50 %. Nechci tvrdit, že zdravotnictví kompletně přejde do digitální podoby, to ani není možné. Jsou však oblasti, zejména v péči o chronicky nemocné pacienty, v prevenci, doplňkové péči, adherenci k léčbě, kde digitalizace přináší úsporu času ve prospěch pacientů, kteří vyžadují a potřebují fyzický kontakt. Digitalizace nikdy nenahradí akutní vyšetření.

S digitálními procesy a technologickými inovacemi jste začali dávno před tím, než vypukla koronavirová pandemie. Myslíte si, že vám to pomohlo lépe zvládnout současnou situaci?

Mohu si přát, že to tak bylo. Nicméně hlavním důvodem byla otevřená komunikace se zákazníky. Dostali jsme se do problémů díky tomu, že velkodistributoři přestali dodávat. Otevřeně jsme přiznali, že objednávky bude možné doručit se zpožděním 3-4 dnů. A zákazníci to ocenili. Měli jsme přesná data, která jsme mohli komunikovat. Spojením kvalitní datové základny s naší firemní kulturou a strategií o otevřené komunikaci se zákazníky jsme to zvládli.

Vladimír Finsterle, Lékárna.cz
PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA, zakladatel Lékárna.cz. Firma dlouhodobě pomáhá slabším, kteří potřebují naši pomoc. V poslední době je to pomoc v první linii ústavům, které sídlí na Chrudimsku. Dlouhodobě podporuje pacientské organizace, jako Klub cystické fibrózy nebo Debra.

Jste profesí lékárník, jaká je budoucnost českého lékárenství a zdravotnictví?

České lékárenství, ale nejenom české, protože se pohybujeme v evropském kontextu, stojí na rozhraní, jakou cestou se do budoucna vydat. Z mého pohledu je lékárenství v první linii zdravotní péče. Často se lékárenství spojuje se sociálním kontaktem. Nicméně budoucnost lékárenství vidím v distanční konzultaci. Konzultaci k adherenci, vidím prostor v preventivních screeningových programech, péči o chronicky nemocné. Vlastní výdej léků (krabiček) se dá velice dobře automatizovat nebo předat někomu jinému. Odbornost lékárníka není v logistických službách.

Jak dlouho spolupracujete s ABRA Software?

K rozhodnutí investovat do skladů, datových procesů, ERP a frontendu jsme přistoupili zhruba před šesti nebo sedmi lety. Od reálného spuštění ABRA Gen, tedy od skutečné podpory v řízení celé firmy, to jsou čtyři roky. Z toho vyplývá, že rozhodnutí o zavedení ERP systému není na dva roky, ale minimálně na dekádu. Pokud vzájemná spolupráce bude fungovat tak, jak nyní funguje, není důvod systém měnit. Za to děkuji ABRA Software.

Děkujeme za rozhovor

ERP ABRA Gen může pomáhat i vám. Kontaktujte nás.

Mám zájem o předvedení [post_title] CZ