Rozhodujte se rychle a správně s ABRA BI

22. 5. 2019

Správná rozhodnutí závisí na rychlém přístupu k aktuálním informacím. S ABRA BI budete mít potřebné informace ze všech firemních agend přístupné kdykoliv a odkudkoliv. Naše řešení Business Intelligence pracuje jako webový nástroj, který čte živá data přímo z ABRA Gen a zobrazuje je ve webovém prohlížeči na jakémkoliv zařízení připojeném k internetu.

Právě nativní propojení s ABRA Gen zaručuje, že se vám v přehledných grafech či tabulkách zobrazí vždy aktuální data z požadovaných agend a dokladů. Pokud pracujete s daty více firem, informace lze konsolidovat do společných přehledů. Řešení Business Intelligence připravujeme zcela na míru s téměř neomezenými možnostmi nastavení vlastních kritérií, komponent a sledování různých KPIs.

Jak začít pracovat s ABRA BI

Na základní stránce naleznete přehled jednotlivých aplikací. Začít můžete třeba se základními integrovanými reporty, které nabízejí stejné grafy a pohledy, jako Vizualizace dat Live integrovaná přímo do systému ABRA Gen. V základních reportech získáte:

  • Vybrané ukazatele vhodné jako základní přehled pro většinu firem.
  • Souhrnné informace z několika agend s možností zobrazit data z externích zdrojů.
  • Přímý proklik (tzv. drill down) na dílčí informaci, ze které je příslušný graf vytvořen. Detailní pohled vás tedy např. z grafu pohledávek zavede na seznam faktur, odkud si dalším klikem ihned zobrazíte náhled konkrétní faktury.
Základní integrované reporty v ABRA BI

Základní aplikace ABRA BI

Základní aplikace je součástí instalace ABRA BI a obsahuje téměř dvacítku výchozích reportů, s nimiž lze ihned začít pracovat. Již zde si ověříte schopnost ABRA BI zobrazit v jednom okamžiku informace z více agend (např. pohled Finance celkově kombinuje data z banky, pokladny, přijatých a vydaných faktur a účetního deníku) a výše zmiňovaný drill down na detailní informace. Data z tabulek lze také ihned stáhnout jako soubor pro MS Excel.

Pohled na celkové finance

Rychlý přehled o hospodaření firmy získáte na základním dashboardu, který pracuje s agendou podvojného účetnictví. Pohled ukazuje rychlou informaci a vývoji stavu banky a pokladny, hospodářském výsledku a podílu nákladů.

Kontingenční tabulka (práce s pivoty)

Práci s ABRA BI významně usnadňují a zpřehledňují dynamické pivot tabulky, které podporují aktivní rozkliknutí podrobných informací. V tabulkách lze porovnávat vybrané údaje napříč všemi agendami ABRA Gen. Práce s tabulkami je intuitivní a vyznačuje se několika přednostmi:

  • Každý uživatel mám možnost poskládat si vlastní tabulku, a to jednoduchým přetažením položek na řádcích a ve sloupcích. Získá tak libovolná časová období a údaje, které jsou pro něj v porovnání důležité.
  • V tabulce lze použít vlastní výraz, který z dostupných dat dopočítá požadovanou hodnotu.
  • Data z tabulky lze ihned vizualizovat do přehledného grafu. Graf se dynamicky mění podle zvolené míry detailu ve zdrojové tabulce – například na jedné úrovni se porovnávají výnosy spolu s náklady a po rozkliknutí detailu vidíte pouze vývoj nákladů podle příslušného účtu.
  • Graf lze zobrazit na celé obrazovce a pro větší přehlednost v něm můžete filtrovat různé hodnoty.
  • Po sestavení tabulky si uživatel může vlastní sestavu uložit a pracovat s ní kdykoliv v budoucnu. Navíc pokud má příslušné oprávnění, může svoji sestavu zpřístupnit i ostatním uživatelům.

Naplánované úlohy

Veškeré grafy a tabulky lze podle nastaveného časového plánu automaticky odesílat jako report v PDF do e-mailu. Tím lze snadno předat potřebné informace i managementu, který nevyžaduje práci s daty online, ale stačí mu denní, týdenní či jinak časově vymezené reporty.

Mobilní BI – aplikace pro mobilní telefony a chytré hodinky

Vybrané grafy lze zobrazit také v aplikaci pro mobilní zařízení. V prostředí ABRA BI si definujete obrazovky s vlastními ukazateli, které se následně podle nastavených rolí zobrazí uživatelům v aplikaci pro Android nebo iOS. V mobilní aplikaci pak lze data aktualizovat běžným potáhnutím obrazovky shora dolů.