Blog

Rozhovor z praxe: Studie proveditelnosti ušetří firmě starosti s implementací ERP

10. 6. 2024
Studie proveditelnosti pomůže úspěšné implemenaci ERP

Implementace nového ERP systému je pro firmu strategická investice, která ovlivní její fungování na několik let dopředu. Proto je důležité k ní přistoupit zodpovědně jako ke každému jinému projektu, nastavit si hned od začátku reální cíle a očekávání, analyzovat rizika a finanční dopad na firmu. S tím vám pomůže vypracování studie proveditelnosti, která vám dá potřebný nadhled, nastaví mantinely, a především eliminuje riziko nadbytečných finančních i časových nákladů. 

Náš konzultantský tým implementuje ERP systémy u firem z různých oborů více než 30 let. Zeptali jsme se Radima Boháče, který se v týmu podílí na přípravě studií proveditelnosti, jak se studie osvědčují v praxi a v čem jsou pro firmy důležité. 

Můžeš nám na úvod vysvětlit, co je to studie proveditelnosti ERP systému a proč je pro firmy tak důležitá? 

Radim: Studie proveditelnosti je dokument, který detailně zkoumá všechny aspekty plánované implementace ERP systému. Je to jakýsi plán, který zhodnocuje technické, ekonomické a provozní aspekty projektu. Je důležitá, protože pomáhá firmám přesně pochopit, co je čeká, jaké budou náklady, jaké mohou nastat problémy a jaké jsou reálné přínosy. 

Radim Boháč, konzultant ABRA Software
Radim Boháč, konzultant ABRA Software

Co všechno studie proveditelnosti obsahuje? 

R: Studie zahrnuje analýzu současného stavu, identifikaci potřeb a cílů firmy, posouzení různých možností řešení, rizika spojená s implementací a návrh konkrétních kroků pro realizaci projektu. Zároveň poskytuje harmonogram a odhad nákladů. Je to komplexní dokument, který poskytuje firmě jasný obraz o tom, co ji čeká. 

Proč by si měla firma nechat tuto studii vypracovat profesionálním konzultantským týmem, jako je ten váš? 

R: Profesionální konzultantský tým přináší nestranný pohled a bohaté zkušenosti z různých projektů. Náš tým má více než třicet let praxe v implementaci ERP systémů, takže víme, na co si dát pozor, jaká rizika mohou nastat a jak je minimalizovat. Zákazníci často podceňují složitost implementace ERP systému, a právě díky našim zkušenostem jim můžeme ušetřit spoustu času, peněz a starostí. 

Získejte studii proveditelnosti nezávazně a zdarma.
Pouze do 30.6. 2024.

Nezmeškejte šanci získat naše služby zdarma a začněte s námi pracovat na své budoucnosti už dnes. 

Jaké výhody tedy firma získá, pokud si nechá vypracovat studii proveditelnosti od vašeho týmu? 

R: V první řadě je to jasná roadmapa pro implementaci ERP systému. Firma získá detailní přehled o tom, co musí udělat, jaké zdroje bude potřebovat a jaké kroky jsou nezbytné pro úspěšnou realizaci. Dále identifikujeme a minimalizujeme rizika, což firmu ochrání před nepředvídanými komplikacemi a dodatečnými náklady. Naše doporučení jsou navíc přizpůsobená konkrétním potřebám firmy, což zaručuje efektivitu celého procesu. 

Můžeš uvést nějaké konkrétní příklady rizik, kterým firma čelí, pokud nemá vypracovanou studii proveditelnosti?

R: Určitě. Jedním z nejčastějších rizik je podcenění náročnosti integrace nového systému do stávajícího aplikačního portfolia. Bez důkladné analýzy může firma narazit na problémy s kompatibilitou, což může vést k nefunkčnosti některých procesů. Dalším rizikem je nedostatečná příprava zaměstnanců, což může způsobit odpor k novému systému a snižovat jeho efektivitu. A pak jsou tu finanční rizika – bez jasného plánu a rozpočtu se mohou náklady na implementaci výrazně zvýšit. A konečně, obě strany předejdou vzájemným nedorozuměním. Dokument totiž také pomáhá řídit očekávání od samotné implementace. Díky studii proveditelnosti tyto očekávání se zákazníkem sladíme, a pak se vyhneme nežádoucím překvapením na konci projektu. 

Jak má tedy firma začít s procesem vypracování studie proveditelnosti? 

R: Prvním krokem je kontaktovat nás a domluvit si konzultaci. Na základě této schůzky společně probereme specifické potřeby firmy a stanovíme cíle. Poté naši odborníci provedou rozbor a připraví studii proveditelnosti. Tento dokument pak slouží jako základ pro další kroky, ať už jde o podrobnou implementační analýzu nebo samotnou implementaci ERP systému. 

Na závěr, co bys vzkázal firmám, které váhají s rozhodnutím o vypracování studie proveditelnosti? 

R: Rád bych všem firmám vzkázal, že investice do studie proveditelnosti se mnohonásobně vyplatí. Je to klíčový krok k úspěšné implementaci ERP systému, který vám může ušetřit mnoho problémů a nákladů. S naším týmem získáte jistotu a podporu od odborníků, kteří vám pomohou dosáhnout vašich cílů efektivně a bez rizik. Neváhejte a obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů ve vaší práci.