Aktuality

Rozšířené znění zprávy o výsledcích roční spolupráce při vývoji SW FLORES

9. 2. 2011

Když 15. prosince 2009 podepsali zástupci společností ABRA Software a FLORES Memorandum o strategické spolupráci, stanovili si nemalé cíle.

Logo Flores

Když 15. prosince 2009 podepsali zástupci společností ABRA Software a FLORES Memorandum o strategické spolupráci, stanovili si nemalé cíle: do roka vyvinout nový ERP software FLORES, který shrne dlouholeté zkušenosti s dodávkami ERP pro velké podniky, nahradí technologické nedostatky, zastaralost a funkční nedokonalosti minulých systémů, to vše na technologické platformě NEXUS, základu systémů ABRA Gx. Dalšími cíli spolupráce stanovili portaci systémů ABRA Gx také na platformu MS SQL, vytvoření společných aktivit pro poskytování software jako služby, dodávek HW a SW zákazníkům na míru a postupnou integraci na úrovni majitelských sborů.

Máme tak příležitost rekapitulovat po roce spolupráce, co se podařilo:

Uvedení ERP FLORES bylo průlomovou novinkou loňského roku na českém trhu informačních systémů.

Zrození ERP FLORES bylo unikátní zejména pro doposud nevídanou spolupráci mezi dvěma nezávislými vývojovými týmy: týmem ABRA Software a týmem nově založené firmy FLORES. Spolupráce byla založena na využití léty ověřeného zdrojového kódu ERP ABRA a na synergii dvou týmů, které optimálně využívají svoje vývojové kapacity. Spolupráce byla a je o to unikátnější, že nebyla podložena žádným majetkovým propojením obou zúčastněných firem.

ERP FLORES za necelý rok své existence předvedl svou životaschopnost a konkurenceschopnost. Nevýhodu pozdního vstupu na kvalitně obsazený trh s informačními systémy obrátil ve svůj prospěch ve chvíli, kdy využil svého začátku „na zelené louce“ a svým potenciálním uživatelům předvedl inovativní využití dat uložených v informačním systému. ERP FLORES se začal profilovat jako ucelená metodika pro řízení firmy, jejíž workflow jasně definuje pracovní posloupnosti a zodpovědnosti. Potvrzením úspěšného vstupu nového informačního systému na trh bylo získání ocenění Finalista soutěže IT produkt roku 2010, kterou každoročně vyhlašuje vydavatelství IDG.

A jak vypadá FLORES v datech:

leden 2010

 • Začátek práce

březen 2010

 • Propojení funkčního jádra nového systému s MS SQL

srpen 2010

 • Nultá verze ERP FLORES
  • Vizuální rozhraní
  • Aktivní menu – vedení uživatele systémem, při kterém jsou zobrazovány jen ty informace, které uživatel potřebuje
  • Nativní dokladové workflow
  • Unikátní technologie oceňovacích dávek a provázání položek dokladů umožňující přesné oceňování a výpočet marže

září 2010

 • Ostrý provoz IS FLORES ve třech společnostech
 • Představení IS FLORES veřejnosti na Konferenci SIS 2010

říjen 2010

 • Plná distribuční verze IS FLORES

listopad 2010

 • Začlenění modulu CRM

A jaké jsou plány pro nejbližší období:

únor 2011

Uvedení procesního motoru:

 • zachycuje určené události v systému
 • zpracovává zachycené události dle definovaných pravidel
 • předává úkoly definovaným lidem, pokud je to třeba
 • informuje uživatele nebo role uživatelů o nastalých událostech
 • kontroluje úkoly z hlediska jejich splnění, případně problém eskaluje
 • podporuje schvalovací řízení s plnou podporou paralelního schvalování nebo automatického schvalování
 • nabízí uživateli jednotné rozhraní pro vyřízení úkolu
 • umožňuje stanovit i proces, který není přímo vázán na žádný doklad v systému

duben 2011

Uvedení výroby:

 • Princip inteligentního řízení výroby

Tolik ze života nového ERP software FLORES.

Z dalších cílů spolupráce se podařilo rozšíření podporovaných serverů pro produkty ABRA Gx o servery MS SQL, které je dokončeno a probíhá intenzivní příprava uvedení na jarní trh. Verze bude nejprve představena zákazníkům ABRY, poté odborné i laické veřejnosti.

Také cíl vytvořit společné aktivity pro poskytování software jako služby, dodávek HW a SW zákazníkům na míru, je beze zbytku splněn. Již v červenci byla dokončena první etapa této spolupráce, kdy vznikl společný podnik s názvem SYSTEMATIQ. Ten je poskytovatelem komplexní péče o IT u zákazníků a slouží zákazníkům obou zakladatelů i jiných společností v oboru. Integrační proces byl dokončen na přelomu ledna a února 2011, kdy se SYSTEMATIQ plně začlenil do United Software, a to včetně dílčí majitelské integrace. Je to vzorový případ, kdy United Software přijala jinou firmu do své skupiny tak, jak stanovila ve svém poslání – sdružovat postupně tvůrčí potenciál lidí z oboru k dosažení lepších společných výsledků.

Je potřebné vyzdvihnout osobní nasazení a obětavost týmu FLORESu, který v minulém roce čelil a stále čelí zvláštním obchodním aktivitám ze strany původní partnerské organizace, jejímž produktům dlouhá léta sloužil. To jen podtrhuje výsledky, kterých FLORESané dosáhli a zasluhuje si naše uznání a obdiv.

Ing. Jaroslav Řasa,
Koordinátor United Software,
ABRA Software a.s..


Zajímáte se o systém ABRA Gen? Napište nám!

Zeptejte se CZ