Aktuality

Rozšíření přenesení daňové povinnosti (DPH)

5. 6. 2017

S účinností od 1. 7. 2017 dojde k rozšíření přenesení daňové povinnosti o 5 nových položek, viz Daňový portál. Změnu budeme zapracovávat do agendy Typy plnění - přenesení daňové povinnosti. Nové kódy budou oficiálně známé až v okamžiku zveřejnění změny ve Sbírce zákonů.