O produktech

S novým procesním řízením je práce ve skladu efektivnější

18. 7. 2018
Moderní systém pro správu skladu

Pracujte ve skladu efektivněji. Díky novému procesnímu řízení na skladových dokladech můžete nyní lépe plánovat, sledovat stav jednotlivých položek i celého skladu a řídit jeho chod.

Od verze ABRA Gen 18.03.17 můžete využít šikovného pomocníka při organizaci a správě skladu. Procesní řízení na skladových dokladech umožňuje využívat různé procesní stavy skladových dokladů a definovat životní cyklus dokladu od přípravy po jeho vyřízení. Umožňuje nastavit procesní stavy dokladů podle jejich způsobu zpracování, rolí uživatelů, kteří s nimi pracují a práv, která jsou jim přidělena.

Jak to celé funguje v praxi?

Představte si sklad, kde skladník vydává zákazníkům zboží, které již zaplatili na pokladně. V okamžiku, kdy zákazník zaplatí, vznikne v ABRA Gen dodací list, který se skladníkovi zobrazí ve stavu K vydání. V tomto stavu je již zboží pomyslně zablokováno pro zákazníka, nemůže být tedy vydáno někomu jinému. Skladník si tento dodací list vytiskne a přepne do stavu Vydáváno, aby ho nezačal omylem vyřizovat kolega. S listem vyrazí mezi regály a posbírá všechny položky. Pak s nimi zamíří k výdejnímu místu, kde čeká zákazník se zaplacenou účtenkou nebo fakturou. Zákazníkovi předá zboží a nechá si podepsat dodací list. V ABRA Gen pak přepne tento dodací list do stavu Vyřízeno. Tím se zboží odepíše ze skladu.

Při organizaci skladu lze navíc využít přidělování zodpovědných osob a rolí. Tím získáte přehled o tom, jaký skladník, na čem pracuje. Na seznamu dodacích listů okamžitě vidíte, který dodací list si konkrétní skladník vzal na starost a ostatní skladníci nebudou mít úpravy těchto dodacích listů povoleny.

Další varianty využití a více podrobností o procesním řízení a jak jej správně nastavit naleznete v online nápovědě.

Detailní technické informace také naleznete v metodické příručce Procesní řízení na skladových dokladech (PDF). Všechny PDF příručky naleznete v online nápovědě.