Sbírejte souhlasy GDPR rychle a efektivně

8. 6. 2018
Ochrana dat a GDPR v ERP

Ještě se vám nepodařilo získat všechny potřebné souhlasy ke zpracování dat dle GDPR? My vám s tím pomůžeme. Naše webová služba za vás obešle vybrané osoby a jejich souhlasy automaticky uloží do systému ABRA Gen. Předejděte možným stížnostem a vyhněte se zbytečným pokutám.

Webová služba umožňuje jednoduchým způsobem získávat souhlasy se zpracováním osobních a citlivých údajů v souladu se směrnicí GDPR. Je integrována v informačním systému ABRA Gen, kam jsou také souhlasy přímo zapisovány přes webové rozhraní API. Obsah i podobu e-mailové komunikace s oslovenými osobami i stránku s potvrzením souhlasu si můžete navrhnout podle vlastních představ.

Co služba udělá za vás?
  • Efektivně a automatizovaně získá souhlasy se zpracováním osobních údajů přes web.
  • Sníží náklady na administraci souhlasů díky jejich automatickému zapisování do systému ABRA Gen.
  • Rychle zpracuje souhlasy při zavádění pravidel GDPR a automatizuje získávání dalších souhlasů.
  • Ušetří náklady na vlastní HW a SW.