Schvalujte veškeré doklady online

31. 1. 2019
Webová aplikace pro snadné schvalování dokladů

Aplikace Webové schvalování dokladů nabízí uživatelům systému ABRA Gen rychlý přehled o všech dokladech, které procházejí schvalovacím procesem. Odpovědným osobám přináší možnost snadného schválení/zamítnutí objednávek, faktur či jiných dokladů, a to kdykoliv a odkudkoliv.

Doplněk je koncipován jako webový portál dostupný z libovolného zařízení připojeného k internetu. V přehledném rozhraní lze schvalovat či zamítat přijaté, vydané či zálohové faktury, vydané i přijaté objednávky, ale také interní doklady či došlou poštu.

Nástroj podporuje fulltextové vyhledávání, filtrování i zobrazení příloh přímo při schvalování. Vybrané položky lze barevně zvýrazňovat, přikládat přílohy k dokladům nebo je komentovat. Vše pak lze přímo odeslat dalším kolegům e-mailem.

Uživatelé mají přehled o historii schvalování i aktuálních dokladech ke schválení, zároveň mohou dostávat reporty a přehledy dokladů čekajících na další aktivitu, včetně upozornění na prodlení.

Vydané objednávky lze v tomto modulu rovnou vytvořit či zkopírovat z předchozích dokladů, což je užitečné například pro rychlou objednávku služeb. Takto vystavenou objednávku lze ihned vytisknout a zároveň prověřit stav fakturace.

U přijatých faktur je možné rozdělit fakturovanou částku mezi středisko, zakázku, projekt, nebo obchodní případ.

Modul je prostřednictvím rozhraní API dokonale provázán se všemi částmi systému ABRA Gen, přináší tedy nejen dokonaly přehled, ale zejména značnou úsporu času v koloběhu dokladů na všech úrovních a ve všech firemních procesech.