10 spôsobov, ako využiť mobilné terminály v sklade

20. 8. 2020
WMS mobile terminal v sklade
Mobilné terminály online prepojené so systémom ABRA Gen umožňujú významné zlepšenie kontroly a managementu práce v sklade. Naviac uľahčia a zrýchlia prácu skladníkov na príjme aj výdaji. Aké praktické funkcie mobilné terminály ponúkajú a ako ich čo najlepšie využiť? Modernizované riešenie WMS mobilných terminálov nazvané Mobilný skladník je postavené na softwarovom riešení našeho certifikovaného partnera FLORES Software. Jeho hlavnou výhodou je využitie hardwaru s operačným systémom Android. Z toho plynú ďalšie výhody, ako široká ponuka cenovo dostupných a kvalitných zariadení, rýchlosť a jednoduchosť nasadenia a možnosť customizácie priamo u zákazníka. Naviac garantujeme úplnú integráciu s ABRA Gen vrátane dodania našimi konzultantami a plnú zákaznícku podporu. Mobilné terminály snímajú 1D alebo 2D čiarové kódy a tým uľahčujú prácu skladníkom v teréne, ktorí môžu pracovať efektívnejšie bez nutnosti zložitého vyplňovania tabuliek či iných dokumentov. Skladníci vždy vedia, čo je potreba urobiť a všetky úkony pri naskladnení aj vyskladnení im zoradí systém podľa dopredu zadaných kritérií. Môžu sa tak sústrediť na samotnú prácu miesto na hľadanie tovaru či materiálu, papierovanie alebo neustáleho odbiehania od rozrobenej práce k počítaču. Manažéri potom majú v reálnom čase perfektný prehľad o pohybe všetkých zásob. Video Mobilný skladník - rýchla a bezchybná práca v sklade

Prehľadné riadenie a správa pre manažérov

Ako manažér zodpovedný za bezchybný chod skladu a súvisiace procesy potrebujete mať vždy k dispozícii všetky informácie nutné k správnym rozhodnutiam a riadeniu. Procesy v sklade riadíte v systéme ABRA Gen, kde pripravujete skladníkom všetky doklady, s ktorými následne môžu pracovať v online termináloch.
 1. Dokonalý prehľad o dianí v sklade aj o zásobách – využite procesné riadenie nad skladovými dokladmi.
 2. Riadenie práce skladníkov (je možné vytvárať fronty dokladov pre príjem aj výdaj) a kontrola časovej náročnosti úloh. Stanovenie jasnej zodpovednosti za prijatú úlohu.
 3. Podpora polohovaných aj nepolohovaných skladov.
 4. Všetky doklady sú vždy aktuálne a na jednom mieste – príjemky, dodacie listy, faktúry, skladové karty.
 5. Bezproblémové inventúry, vrátane nealokačných a čiastočných, len na vybraných pozíciách v sklade.
 6. Informácie o zásobách a potrebnom tovare či materiály vrátane zobrazenia obsahu skladových pozícií.
 7. Naskladňovanie aj vyskladňovanie podľa určených stratégií (napr. podľa zastaranosti zásob či umiestnenia položiek na pozíciách).
 8. Skladové zásoby je možné priebežne oceňovať, bez toho aby sa zablokovala práca s dokladmi.
 9. Minimalizácia „ležiakov“ – optimalizácia nákupu aj predaja.
 10. Prepojenie so všetkými ďalšími agendami v ABRA Gen.

Uľahčenie práce pre skladníkov

Mobilné terminály čítaním čiarových kódov jednoducho a doslova jedným pípnutím vyriešia príjem, naskladnenie aj návrh vhodnej polohy v sklade. Rovnako tak pri vyskladnení terminál skladníkom poradí, kde nájsť tovar k expedícii a ako čo najrýchlejšie zostaviť celú zásielku. Terminály taktiež umožňujú dohľadať informácie o tovare alebo skladových pozíciách.
 1. Významná úspora času a rutinnej práce – odpadá hľadanie voľných miest, tovaru, papierovanie, vyplňovanie tabuliek či dokladov.
 2. Prakticky nulová chybovosť – automatické úkony zabránia opomenutiu alebo omylom.
 3. Rovnomerné rozdelenie práce medzi skladníkmi a určenie zodpovednosti za pridelené úlohy.
 4. Rýchly príjem a výdaj zo skladu načítaním čiarových kódov jednotlivých položiek na skladových dokladoch.
 5. Automatické návrhy pozícií pre naskladnenie aj vyskladnenie priamo na mobilnom termináli.
 6. Ľahké a účelné presuny medzi pozíciami a skladmi.
 7. Možnosť doplniť informácie o kusoch tovaru alebo zmeniť navrhovanú pozíciu priamo v termináli.
 8. Rýchle vyhľadávanie tovaru cez EAN aj fulltext.
 9. Vykonávanie inventúry priamo v sklade bez nutnosti doplňovania údajov pri počítači.
 10. Informácie o skladových položkách (počty na jednotlivých pozíciách aj skladoch).