Aktuality

10 spôsobov, ako využiť čítačky čiarových kódov v sklade

26. 2. 2024
WMS mobile terminal v sklade

Mobilné terminály online prepojené so systémom ABRA Gen umožňujú významné zlepšenie kontroly a managementu práce v sklade. Naviac uľahčia a zrýchlia prácu skladníkov na príjme aj výdaji. Aké praktické funkcie mobilné terminály ponúkajú a ako ich čo najlepšie využiť?

Pre čítačky čiarových kódov využívame vlastnú modernú aplikáciu nazvanú Mobilný skladník, ktorá funguje ako komplexný WMS mobilný terminál. Jeho hlavnou výhodou je využitie hardwaru s operačným systémom Android a komunikácia cez API. Z toho plynú ďalšie výhody, ako široká ponuka cenovo dostupných a kvalitných zariadení, rýchlosť a jednoduchosť nasadenia a možnosť customizácie priamo u zákazníka. Naviac garantujeme úplnú integráciu s ABRA Gen vrátane dodania našimi konzultantami a plnú zákaznícku podporu.

Centrum pre logistiku

Pomôžeme vám zriadiť skutočne efektívnu skladovú prevádzku.

Chcete znížiť chybovosť alebo potrebujte riešiť iný problém súvisiaci so skladovou prevádzkou? Uvažujete o stavbe nového skladu alebo reorganizácii existujúceho? Pozrite sa, s čím vám môže pomôcť naše špecializované Centrum pre logistiku.

Centrum pro logistiku

Mobilné terminály snímajú 1D alebo 2D čiarové kódy a tým uľahčujú prácu skladníkom v teréne, ktorí môžu pracovať efektívnejšie bez nutnosti zložitého vyplňovania tabuliek či iných dokumentov. Skladníci vždy vedia, čo je potreba urobiť a všetky úkony pri naskladnení aj vyskladnení im zoradí systém podľa dopredu zadaných kritérií. Môžu sa tak sústrediť na samotnú prácu miesto na hľadanie tovaru či materiálu, papierovanie alebo neustáleho odbiehania od rozrobenej práce k počítaču. Manažéri potom majú v reálnom čase perfektný prehľad o pohybe všetkých zásob.

Prehľadné riadenie a správa pre manažérov

Ako manažér zodpovedný za bezchybný chod skladu a súvisiace procesy potrebujete mať vždy k dispozícii všetky informácie nutné k správnym rozhodnutiam a riadeniu. Procesy v sklade riadíte v systéme ABRA Gen, kde pripravujete skladníkom všetky doklady, s ktorými následne môžu pracovať v online termináloch.

  1. Dokonalý prehľad o dianí v sklade aj o zásobách – využite procesné riadenie nad skladovými dokladmi.
  2. Riadenie práce skladníkov (je možné vytvárať fronty dokladov pre príjem aj výdaj) a kontrola časovej náročnosti úloh. Rovnomerné rozdelenie práce medzi skladníkmi a určenie zodpovednosti za pridelené úlohy.
  3. Podpora polohovaných aj nepolohovaných skladov.
  4. Všetky doklady sú vždy aktuálne a na jednom mieste – príjemky, dodacie listy, faktúry, skladové karty. Prakticky nulová chybovosť – automatické úkony zabránia opomenutiu alebo omylom.
  5. Bezproblémové inventúry, vrátane nealokačných a čiastočných, len na vybraných pozíciách v sklade.
  6. Informácie o zásobách a potrebnom tovare či materiály vrátane zobrazenia obsahu skladových pozícií.
  7. Naskladňovanie aj vyskladňovanie podľa určených stratégií (napr. podľa zastaranosti zásob či umiestnenia položiek na pozíciách).
  8. Skladové zásoby je možné priebežne oceňovať, bez toho aby sa zablokovala práca s dokladmi.
  9. Minimalizácia „ležiakov“ – optimalizácia nákupu aj predaja.
  10. Prepojenie so všetkými ďalšími agendami v ABRA Gen.

Potrebujete zrýchliť prácu skladníkov aj vo svojej firme? Kontaktuje nás, poradíme Vám, ako začať Mobilného skladníka používať.

Mám záujem o predvedenie [post_title] SK