100% akvizícia spoločnosti SYSTEMATIQ spoločnosťou United Software

6. 2. 2011

Približne pred rokom podpísali zástupcovia spoločností ABRA Software a FLORES Memorandum o strategickej spolupráci, v ktorom si stanovili za cieľ vytvorenie spoločných aktivít pre poskytovanie software ako služby, dodávok HW a SW zákazníkom na mieru a postupnú integráciu na úrovni majiteľských zborov.

Už v júli bola dokončená prvá etapa tejto spolupráce, kedy vznikol spoločný podnik s názvom SYSTEMATIQ. Ten je poskytovateľom komplexnej starostlivosti o IT u zákazníkov a slúži zákazníkom obidvoch zakladateľov i iných spoločností v odbore.

Integračný proces bol dokončený 3. 2. 2011, kedy sa SYSTEMATIQ plne začlenil do United Software, a to vrátane čiastkovej majiteľskej integrácie.

„Som rád, že naše produkty a služby budeme môcť dodávať širšiemu okruhu zákazníkom. Verím, že vnútorná spolupráca v skupine United Software a vzájomný transfer znalostí a skúseností prinesie do budúcna úžitok nielen obidvom stranám, ale i našim zákazníkom. Ako pozitívum pre SYSTEMATIQ vidím využitie bohatých organizačných, právnych a ekonomických skúseností US, my na oplátku prinášame odbornú znalosť z poskytovania ERP software ako služby a ďalšie znalosti HW a SW“, uviedol Ing. Petr Kacálek, riaditeľ spoločnosti SYSTEMATIQ.

Je to vzorový prípad, kedy United Software prijala inú firmu do svojej skupiny tak, ako stanovila vo svojom poslaní – združovať postupne tvorivý potenciál ľudí z odboru na dosiahnutie lepších spoločných výsledkov, podporenú i majetkovou účasťou.

Petr Vopelák
United Software Services
(+420) 724 020 298
petr.vopelakabra.eu

United Software a.s. je vlastníkom niekoľkých SW spoločností. Ich cieľom je optimálne využitie softwarového vývojového potenciálu na českom trhu. Viac informácií nájdete na http://www.unitedsoftware.cz.