5. jubilejný ročník súťaže Diplomová práca roka pozná svojho víťaza

16. 9. 2010

Tlačová správa

5. jubilejný ročník súťaže Diplomová práca roka pozná svojho víťaza

Finálové kolo súťaže a slávnostné vyhlásenie prebehlo 9. 9. 2010 v Brne na VUT. Jubilejný piaty ročník hostili dekan Fakulty informačných technológií doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. a rektor VUT Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA.

V Brne sa zišlo 94 finalistov zo šestnásť českých a slovenských vysokých škôl, štátnych i súkromných. Nová účasť súkromných a slovenských škôl zaznamenala v celkovom počte účastníkov nárast o 21%.

Finálové kolo súťaže prebehlo v siedmych súťažných kategóriách. Každý z finalistov prezentoval svoju prácu pred odbornou komisiou zloženú z lektorov vysokých škôl a zástupcov komerčných organizácií.

V piatom ročníku súťaže Diplomová práca roka 2010 sa na prvých miestach umiestnili:

 1. V kategórii Databázové stroje a aplikácie, portálové riešenia, SW rozhranie
  Ing. Lukáš Neumann, ČVUT.
  Partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť ORACLE.
 2. V kategórii Klasické i elektronické bankovníctvo v roku 2010
  Mgr. et Bc. Petr Jenček, Univerzita Karlova.
  Partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť Poštová sporiteľňa.
 3. V kategórii Informačnej bezpečnosti, štandardy riadenia vývoja systémov a medzioborové prístupy
  Ondřej Lengál, Vysoké učení technické v Brně.
  Partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť T-SOFT.
 4. V kategórii CRM Systémy - stratégia implementácie, interoperabilita, použitie, výhody, nevýhody
  Bc. Michal Kompan, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
  Partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť HP.
 5.  V kategórii Telekomunikácie - siete a služby elektronických komunikácií
  Ing. Tomáš Majer, Vysoké učení technické v Brně.
  Partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť MICOS.
 6. V kategórii Využitie Business Intelligence technológií v praxi
  Ing. Jan Kratochvíla, ČVUT.
  Partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť KPMG.
 7. V kategórii Podnikové informačné systémy, ostatné IT práce
  Bc. Filip Štěpánek, ČVUT.
  Partnerom súťažnej kategórie je spoločnosť ABRA Software.


Víťazi siedmych kategórií v Diplomovej práci roka 2010.

Zástupcovia hodnotiacich komisií vyzdvihli najmä vysokú úroveň všetkých finálových prác.

Ing. Petr Kuchař z vyhlasovateľskej ABRA Software a.s. tento ročník komentoval:

Mám radosť z toho, že tento ročník bol opäť posunom v kvalite súťaže i v jej dobrom mene. Rozšírili sme ho o sektor súkromných VŠ a tiež o školy zo Slovenska a výsledkom bolo rekordných 94 súťažiacich. Musím pochváliť vynikajúcu úroveň všetkých prezentovaných prác. Niektoré z predvedených prác už v tejto chvíli dosiahli komerčné zhodnotenie, čo naznačuje, že študenti sa môžu vyrovnať výsledkom práce profesionálov v súkromnom či verejnom sektore. Na druhej strane som bol trošku sklamaný z úrovne sebaprezentácie niektorých študentov. V porovnaní so zahraničím sa českí študenti nevedia „predať“ i keď sú ich práce často veľmi unikátne a spájajú v sebe znalosti z mnohých odborných disciplín. Na tom by mali české i slovenské školy zapracovať, pretože predovšetkým túto schopnosť budú študenti potrebovať vo svojom profesijnom živote.

Projekt Diplomová práca roka má za cieľ podporu vysokého školstva a zvýšenie prestíže odboru informačných technológií v ČR a SR. Vyhlasovateľom je už tradične spoločnosť ABRA Software a.s., spoluvyhlasovateľom je združenie Česká spoločnosť pre systémovú integráciu. V organizácii súťaže spolupracuje komerčná sféra, reprezentovaná firmou ABRA Software a ďalšími firemnými partnermi, so zástupcami akademickej sféry, reprezentovanou jednotlivými vysokými školami, združenými v spoločnosti ČSSI. Odbornými garantmi projektu sú združenie CACIO a ICT Únia, ktoré dohliadajú na odbornú úroveň súťaže. Súťaž má výbornú podporu mediálnych partnerov, ktorými sú Computerworld, IT Systems a podnikateľský týždenník PROFIT.

ROZHOVOR s Bc. Filipom Štěpánkom (škola: FEL ČVUT), víťazom kategórie Podnikové informačné systémy, ostatné IT práce s prácou Autíčko s modrým zubom / Bluetooth Car.

Už to, že som sa dostal do finále, bola pre mňa nečakaná výhra.

 Redaktor: Skôr než prejdeme k samotnej diplomovej práci, opýtam sa na Vašu prax, pracujete popri štúdiu?

V prvom a čiastočne i v druhom ročníku som popri štúdiu pracoval, avšak nie v odbore IT. Tento rok v auguste som začal pracovať na čiastočný úväzok vo väčšej českej spoločnosti, kde pomáham s vývojom HW. Rád by som v tomto zamestnaní pokračoval i naďalej – je to dobrá skúsenosť.

Redaktor: Uspeli ste s bakalárskou pracou, väčšina kolegov súťažila s prácami z magisterských štúdií. Prekvapilo vás to?

Či ma to prekvapilo? Ja som bol z toho dokonca v šoku! Nepredpokladal som, že by som sa vôbec mohol dostať do finále s bakalárskou prácou, ktorá je dosť hardwarová. Konkurencia bola vysoká. Už dostať sa do finále pre mňa bola nečakaná výhra.

Redaktor: Diplomovú prácu ste spracovali na tému Bluetooth Car v súťažnej kategórii Podnikové informačné systémy, ostatné IT práce. Čo vás viedlo k zvoleniu tejto témy?

Myšlienka sa vo mne zrodila pri prvej práce s mikroprocesormi v priebehu štúdia. Vtedy som si myslel, že vyvinúť model ovládaný cez počítač môže byť iba koníčkom. Môj vedúci Ing. Radek Dobiáš v tom videl skvelý nápad na tému záverečnej práce. Je nutné dodať, že mu trvalo asi ? hodiny, než zo mňa nápad doslova vypáčil – skutočne som si nemyslel, že by sa to mohlo realizovať ako téma.

Redaktor: Zhrňte, prosím, niekoľkými vetami výsledok svojej diplomovej práce.

Som rád, že sa mi podarilo úspešne vytvoriť funkčný produkt – model auta plne ovládateľný užívateľom z PC cez Bluetooth, ktorý je úspešný a atraktívny. Pri vývoji som sa naučil veľa nového, dokázal som si vyhľadať potrebné informácie a aplikovať poznatky získané pri štúdiu. Najdôležitejšie však je, že ma práca na zadaní bavila.

Redaktor: Aké vidíte možnosti využitia použitých technológií v praxi?

Mé zadání bylo mezioborové a hodně praktické. Zaměřil jsem se tedy na postupy a technologie, které se v praxi již používají a hledal jsem jejich aplikaci pro svoji práci.

Redaktor: Ohliadnite sa naspäť za svojím trojročným štúdiom. Čo vám škola dala do ďalšieho života? Čo vás škola skutočne naučila a čo očakávate od nadväzujúcich dvoch rokov?

V dnešnej dobe je dôležité vedieť vyhľadávať a vstrebávať informácie, myslím, že som sa vďaka štúdiu, a tiež vďaka vedomostnému základu, ktorý som získal na FEL ČVUT, tejto schopnosti naučil. Teraz sa mi ťažko nahliada do budúcnosti – čaká ma nová škola (FIT ČVUT) i nový študijný program, takže sa mi ťažko odhaduje, čo ma v budúcich dvoch rokoch čaká – dúfam, že budem príjemne prekvapený.

Redaktor: Ako hodnotíte súťaž DPR 2010?

Ja sa musím priznať, že som predtým dianie okolo DPR moc nesledoval, viac menej určite môžem povedať, že som v tomto ročníku nezaregistroval žiadne nedostatky – informovanosť účastníkov bola kvalitná, v nových priestoroch fakulty informačných technológií VUT v Brne som sa cítil príjemne. Určite je dobré, že súťaž DPR existuje – páči sa mi, že odborníci z praxe skrz súťaž dávajú najavo, čo potrebujú a zaujímajú sa o kreativitu študentov.

Redaktor: Je pre vás umiestnenie prestížnou záležitosťou?

Určite áno.

Redaktor: Na záver mi dovoľte osobnejšiu otázku: ako naložíte s odmenou 50.000,- Kč?

Teraz ju nechám chvíľu „odpočívať“ na svojom sporiacom účte. Do pol roka by som chcel vo svojom projekte i naďalej pokračovať v rámci diplomovej práce a preto by som časť výhry vložil do ďalšieho vývoja a určite mi zostane dosť na spríjemnenie prázdnin.

Redaktor: Ďakujem za rozhovor.

 

Petr Vopelák
United Software Services
(+420) 724 020 298
petr.vopelakabra.eu

Informácie o spoločnosti ABRA Software, s.r.o.
ABRA Software s.r.o. je členom skupiny United Software a.s., ktorá patrí k najväčším českým a slovenským producentom podnikových informačných systémov s ročným obratom 145 mil. Kč. V súčasnej dobe registruje v Českej republike a na Slovensku viac ako 15.000 aktívnych licencovaných subjektov. Disponuje širokou sieťou viac ako 100 pobočiek a partnerov, ktorí predstavujú záruku profesionálnych služieb. Základom riešenia pre firmy všetkých veľkostí je rad moderných informačných systémov ABRA Gx, ktoré je možné upraviť podľa potrieb a požiadaviek zákazníka. ABRA Software ako prvá v odbore prešla už v roku 1996 certifikáciou ISO 9001. Je hlavným tvorcom a propagátorom elektronizácie podnikania, predovšetkým zavedenia štandardu elektronickej výmeny dokumentov (ISDOC) medzi podnikmi. Jej heslom je: „Menej kravát, viac práce“.