8 dôvodov, prečo využívať integrovaný e-shop ABRA

30. 4. 2019
ABRA E-shop
Elektronické obchodovanie otvára nové predajné kanály, rozširuje teritórium a osloví širšie spektrum zákazníkov. E-shop priamo prepojený s informačným systémom umožňuje maximálnu automatizáciu a nevyžaduje zložitú správu. Výsledkom je viac objednávok, významne rýchlejšie odbavenie, poriadok v dokladoch, značná úspora práce a spokojní zákazníci.
 1. Automatizovaný objednávkový proces

  Modul E-shop je celkom integrovaný so systémom ABRA Gen. Všetky dáta, zmeny aj podklady teda čerpá v reálnom čase priamo zo skladových kariet produktov či z adresára firiem, bez hľadania, prepisovania alebo ďalšieho overovania. Všetky kroky behom objednávky má pod kontrolou zákazník a e-shop bez ďalších zásahov automaticky pracuje s aktuálnymi informáciami, ktoré sú potrebné k bezchybnému vybaveniu, vrátane platieb, dokladov a expedície.
 2. Jednoduchá správa na jednom mieste

  Administrácia e-shopu prebieha v jednom informačnom systéme priamo na skladových kartách produktov, neexistuje teda riziko nezrovnalostí, chýb či zastarania informácií. Skladové karty v systéme ABRA Gen umožňujú každú položku veľmi podrobne definovať. Je možné tak v katalógu produktov pracovať nielen s popiskami a obrázkami, ale taktiež s jazykovými mutáciami, technickými parametrami, variantami (veľkosti, farby apod.) či rôznymi cenami vrátane definície zákazníckych zliav pre B2B aj B2C segment. Skladová karta sa tak stáva jednotným zdrojom informácií ako pre zákazníkov na e-shope, tak pre obchodníka pri jednaní so zákazníkmi či pri veľkoobchodnom predaji.
 3. Rýchly tok dokladov a informácií

  Vybavenie objednávky v e-shope a následné spracovanie dokladov v ABRA Gen je veľmi ľahké a rýchle – objednanie, kontrola údajov, formy úhrady, kontrola zaplatenia vrátane registrácie do evidencie tržieb, fakturácia a expedícia, ktorú je možné ďalej automatizovať s využitím služby Balíkobot. Samozrejmosťou je okamžitá aktualizácia skladových zásob a premietnutie informácií z predaja do ostatných požadovaných oblastí (CRM, nákup vypredaného tovaru, účtovníctva apod.). Schéma funkcií integrovaného ABRA E-shopu
 4. Zvýšenie objemu B2B predaja

  Elektronický nákup predstavuje významné zrýchlenie komunikácie s B2B zákazníkmi a taktiež lepšie uspokojenie ich dopytu. Veľkoobchodný zákazník chce tovar predovšetkým rýchlo vyhľadať, objednať potrebné množstvo a čo najskôr mať tovar v sklade či predajni. V e-shope môžu B2B zákazníci ľahko zadať novú objednávku alebo pre ešte rýchlejšie vybavenie skopírovať a upraviť skoršiu objednávku z histórie, prípadne nahrať vo formátu XLS – následný proces je rovnako automatizovaný, ako keby boli jednotlivé položky vložené priamo v e-shope.
 5. Efektívny predaj koncovým zákazníkom

  ABRA E-shop ponúka všetky funkcie, na ktoré sú zákazníci zvyknutí. Zákazník má k dispozícii prehľadný katalóg produktov a rôzne možnosti vyhlodávania aj filtrovania, môže vyberať z rôznych foriem úhrady a dopravy a sledovať stav vybavenia objednávky a expedície. Všetky zadané dáta sa ihneď prepisujú do systému ABRA Gen, ktorý spustí nadväzné automatické procesy (zľavy a akcie pre registrovaných apod.). Podľa úrovne individualizácie e-shopu je možné využiť rôzne nástroje podpory predaja, napríklad bannery, darčekové poukazy, novinky, akcie, zľavy či odporučenia ďalšieho tovaru a príslušenstva v procese nákupu. Vďaka XML feedom je možné tovar zahrnúť taktiež do webových zrovnávačov tovarov.
 6. Jedna skladová karta, niekoľko e-shopov

  Produkt s jedinou skladovou kartou môže figurovať hneď v niekoľkých e-shopoch, typicky napríklad v e-shope pre veľkoobchod a maloobchod, prípadne je možné vytvoriť špecializované e-shopy pre rôzne krajiny odbytu, v rôznych jazykových mutáciách alebo špeciálny e-shop na vybranú skupinu produktov či pre odlišnú cieľovú skupinu zákazníkov. Pre všetky tieto situácie postačí opäť jedna skladová karta, kde je možné nastaviť požadované parametre a tovar potom ľahko predávať hneď niekoľkými elektronickými kanálmi.
 7. Prispôsobivá šablóna

  Tzv. „Štart“ šablóna pokrýva všetky potrebné základné funkcie výkonného e-shopu – modifikáciu vzhľadu či menu, prehľadný katalóg produktov, vyhľadávanie a filtrovanie či odlišné režimy pre registrovaných zákazníkov nákup bez registrácie. "Štart" šablónu je možné podľa potreby customizovať. V detaile produktu je možné pracovať nielen s popismi, obrázkami a variantami, ale je možné rozšíriť katalóg taktiež o všetky ďalšie informácie, ktoré sú na skladovej karte k dispozícii – dostupnosť, technické parametre, rôzne varianty či doprovodná dokumentácia (výkresy, návody apod.). K dispozícii je taktiež komunikácia so zákazníkmi formou chatu, špeciálne označenie noviniek alebo akcií a pohodlná správa košíku s využitím informácií z informačného systému (adresy pobočiek pre osobné vyzdvihnutie, rôzne formy úhrady a dopravy či história objednávok a platieb).
 8. E-shop na mieru

  Najvyššou úrovňou online predaja je zákazkový e-shop, ktorý je vytvorený celkom podľa individuálnych požiadaviek a potrieb, či už sú cieľovou skupinou B2B alebo B2C zákazníci. Ponúkajú sa tu takmer neobmedzené možnosti využitia všetkých moderných technologických i image prvkov, originálne grafiky, animácie či ďalšie podpory predaja vo forme blogu, interaktívneho chatu alebo nepredajných image stránok. Individuálne riešenie značne rozširuje možnosti štandardnej šablóny a umožňuje lepšie cielenie a efektívnejší predaj, to všetko opäť pod dokonalou kontrolou vďaka správe dát v informačnom systéme.

Viac o e-shope s ukážkami realizácií