O produktoch

ABRA Gen 22.1 s podporou mezinárodných znakov v Unicode

13. 6. 2022
Informačný systém s podporou Unicode

Predstavujeme Vám novú verziu ABRA Gen 22.1, vybavenú plnou podporou kódovania všetkých jazykov (Unicode). Čo vám prináša?

  • Dovoľuje zadávať a medzi aplikáciami odovzdávať znaky v akýchkoľvek v súčasnosti vo svete používaných abecedách alebo znakových písmach.
  • Tým výrazne zjednodušuje a podporuje vytváranie vlastných e-shopov pre zahraničnú expanziu.
  • Tiež zjednodušuje spoluprácu s existujúcimi medzinárodnými aplikáciami a e-shopmi.
  • A prispieva k automatickej komunikácii v lokálnych jazykoch so zahraničnými partnermi, zákazníkmi a zamestnancami.

Pretože sa jedná o významnú technologickú novinku, pripravili sme pre Vás Sprievodcu pre databázu Firebird, ktorý Vás celým procesom updatu prevedie. Ak využívate databázu Oracle alebo MSSQL, preštudujte si Metodickú príručku, kde nájdete všetky potrebné informácie a odporúčania.

DÔLEŽITÉ: Prechod na verziu 22.1. je možný iba z verzie 22.0. Preto, ak máte staršiu verziu, je potrebné najskôr vykonať update na verziu 22.0 a až potom pokračovať s updatom na verziu 22.1. Prechod na verziu 22.1 bude tiež nutnou podmienkou pre update na legislatívnu verziu pre rok 2023, preto je teraz vhodná doba na jej otestovanie a nasadenie.

Ďalšie užitočné novinky verzie 22.1:

  • Do rozpadu riadku v agende Bankové výpisy sme pridali novú možnosť kombinovať riadky Kreditu a Debetu bez ohľadu na to, akého typu je rozpadaný riadok.
  • Po novom sa pri uzavretí inventúry vždy vytvára pre nenájdené šarže/SČ doklad Inventárne manko a pre nájdené neevidované šarže/SČ zase Inventárny prebytok.
  • Pri automatickom párovaní platby sa bude podľa variabilného symbolu preplatená Faktúra vydaná automaticky párovať ku kreditnému riadku Bankového výpisu.

Kompletný prehľad všetkých zmien nájdete online nápovede. Aktuálnu verziu ABRA Gen nájdete na Zákazníckom portáli: