ABRA mGATE k stiahnutiu z Google play

1. 8. 2013

ABRA mGATE vo verzii trial sa zaradila medzi aplikácie určené k stiahnutiu z play.google.com.

ABRA Software dáva všetkým záujemcom k dispozícii trial verziu mobilnej aplikácie ABRA mGATE. Program je k stiahnutiu z play.google.com. Po inštalácii budete mať k dispozícii prístup k demodátam v informačnom systéme, konkrétne k adresáru, Callcentru a nazerať budete tiež do manažérskeho portálu typu Business Intelligence - ABRA iGATE.

ABRA mGATE dokáže on-line zobrazovať dáta z informačného systému ABRA. Umožní vám v reálnom čase sledovať celkovéekonomické výsledky, sledovať informácie o klientoch, ich platobnej morálke, pohľadávkach, obrate alebo o priemernej splatnostifaktúr. Umožní vám zadávať v teréne nové kontakty do firemného adresára a upravovať ich podľa potreby. Nebudete už musieťzložito riešiť spätné zadávanie kontaktov.

A nezabudnite, až budete nabudúce prijímať hovor, budete môcť zvoliť tón hlasu podľa toho, či vám volá klient so vzornouplatobnou morálkou, alebo s pohľadávkami po splatnosti.

ABRA mGATE na Google play