ABRA NEWS software & business / december 2017

20. 12. 2017

ABRA NEWS

software & business

december 2017

Ďakujeme Vám za priazeň a príjemnú spoluprácu v minulom roku a prajeme Vám do roku 2018 veľa šťastia nielen v podnikaní, ale aj v osobnom živote. Tešíme sa, že aj naša pomoc a podpora prispeje k tomu, aby Vás práca tešila a prinášala Vám úžitok. Naše prianie má tiež interaktívnu podobu. Rozsvieťte stromček a odhaľte, čo sme Vám nadelili. Veríme, že Vás potešíme nielen cez sviatky.
 
Predvianočné ABRA NEWS sa venuje  novým video tipom pre efektívnejšiu prácu s ABRA Gen. Pripomenieme si dôležité činnosti v ABRE, najmä v účtovníctve, na ktoré by ste nemali na prelome roka zabudnúť. Ponúkame Vám tiež kompletný záznam praktického workshopu, kde stovka záujemcov diskutovala o blížiacom sa nariadením GDPR. Začiatkom budúceho roka pripravujeme ďalšie workshopy, ktoré sa v užšom kruhu zamerajú na konkrétne prípady aplikácie GDPR vo firmách s využívaním informačného systému ABRA Gen.

Príjemné čítanie!


 
PF 2018

Viac

VIDEOTIPY
EFEKTÍVNEJŠIA
PRÁCA
S ABRA GEN

Viac

NA ČO
NEZABUDNÚŤ
NA PRELOME
ROKA

Viac

AKO NA
GDPR
PRAKTICKÝ
WORKSHOP

Viac

IOT
PLATFORMA
POZORUHODNÝM
IT PRODUKTOM

Viac

VPRED CEZ
ZVYŠOVANIE
PRODUKTIVITY
PRÁCE

Viac

ROZDEĽOVANIE
SPOLOČNOSTÍ
V ADRESÁRI
PODĽA KĽÚČA

Viac