ABRA NEWS software & business / február 2016

10. 2. 2016

Naše nové plány patria hlavne vám.
Chceme s ešte väčšou intenzitou stavať cestu, ktorá povedie k splneniu
vašich podnikateľských plánov. Dláždiť ju bude rozširovanie, aktualizácie
a zlepšovanie softvéru ABRA rovnako ako informácie a inšpirácie
zo sveta obchodu. O všetkom dôležitom vám dáme vedieť. A to práve
prostredníctvom nového newslettra ABRA NEWS softvér & business,
ktorý vás bude informovať, motivovať aj vzdelávať.
Príjemné čítanie vám praje tím ABRA Software.


ZMENY PRI
BEZHOTOVOST-
NÝCH PLATBÁCH

Viac

TELEFONICKÁ
HOTLINE
PO NOVOM
OD 7:00 DO 19:00

Viac

OSOBITNÁ
ÚPRAVA UPLATŇOVANIA
DANE

Viac

NOVÝ
CENNÍK
SLUŽIEB

Viac

ČO OBSAHUJÚ
NOVÉ
LEGISLATÍVNE
VERZIE?

Viac

JEDNODUCHÁ
ÚPRAVA
STĹPCOV
V ZOZNAMOCH

Viac

ABRA NEWS software & business

február 2016