ABRA NEWS software & business / január 2017

30. 1. 2017

ABRA NEWS

software & business

január 2017

Dobre namazaný stroj dobre funguje. Z článku na blogu sa dozviete, ako sa pri prevádzke informačného systému oplatí pravidelná starostlivosť. Odmenou Vám bude rýchlejší a výkonnejší (ná)stroj ABRA Gen. V skvelej kondícii zvládne na jednotku automatizáciu, ktorá sa týka hneď troch tém januárového ABRA NEWS:  doplnku o nakladaní s odpadom, API a nedostatku ľudí.
Nový je tiež tutoriál pre modul Výroba, ktorý prichádza s popisom výrobných procesov v ABRA Gen.

Príjemné čítanie!


5 VECÍ
PRE RYCHLEJŠIU
PRÁCU
V ABRA GEN

Viac

EVIDENCIA
A HLÁSENIE
O NAKLADANÍ
S ODPADOM

Viac

FILTROVANIE
V ABRA GEN
PODĽA
EXCELU

Viac

NOVÝ
TUTORIÁL
VÝROBA
V ABRA GEN

Viac

TEST
WEBAPI
V APLIKÁCII
POSTMAN

Viac

CHÝBAJÚ
VAŠEJ
SPOLOČNOSTI
ĽUDIA?

Viac